ABS Burn­er (juli en augustus)

ABS Burn­er (juli en augustus)


Woensdag — 19:00

F
Fitnesslessen
Fun
age: 12+

Sport ged­urende de zomer bij Hyp­nosis Dance Academy!

Inhoud les: de titel zegt het zelf. 30min werken aan je buiks­pier­en. Afzi­en, tril­len, maar oh zo voldaan als die 30min voor­bij zijn. Zeg nu zelf: wie wil nu geen strakke buik?

Leeftijd: tien­ers en vol­wassen­en

Je dient een digitale beur­ten­kaart aan te kopen. Eén beurt komt op 3 euro.

Nadien kan je inlog­gen op leden​be​heer​.be en in het tabblad beur­ten­kaart een­voud­ig beur­ten reserver­en.

Reserver­en kan vanaf 25 juni en we laten een max­im­um van 35 per­son­en toe per les.

Neem de vol­gende voor­waarden aan­dachtig door:

- neem een eigen fit­ness­matje mee
- neem een eigen hand­doek mee
- zorg voor je eigen handgel (de club heeft er voorzi­en, maar het is nog steeds vei­li­ger om eigen handgel te gebruiken)
- hou je afstand van 1,5m
- drankauto­maat is open

Heb je nog een fysieke beur­ten­kaart, wis­sel deze dan in voor een digitale beur­ten­kaart. Con­tact­eer steve@​hdac.​be met al je vragen.

Annuler­en van een beurt kan tot 2 dagen voor aan­vang van de les. Con­creet: een les op maand­ag annuler­en, dan dien voor de zond­ag dit te doen. Zoniet, dan ver­valt je beurt. Dit om iedereen de kans te geven om te komen en te reserveren.

Goed om weten:

Eenmalige jaarlijkse aansluiting clublid: 9 euro (inclusief verzekering)

Roeselaarse Vrijetijdspas? Dan heb je recht op 50% korting op je cursusgeld

Meerdere dansers binnen hetzelfde gezin? Tweede en volgende personen krijgen 5% korting op hun cursusgeld

Andere kortingen: 5% korting op 2e cursus, 10% korting vanaf 3e cursus en 50% korting vanaf 6e cursus - kortingen enkel geldig op jaartarieven

Transparante geautomatiseerde kostennota's met detailberekeningen

1 semester = 15 lesweken (in de schoolvakanties zijn er geen lessen)

1 jaar = 30 lesweken (in de schoolvakanties zijn er geen lessen)

Alle lesdata staan in de webshop bij elke dansles vermeld

Start danslessen op 7 september 2020

De wedstrijdtrainingen vallen niet onder een kortingstarief, maar extra trainingen worden gratis aangeboden