Disco

Disco


Woensdag — 20:00

D
Disco - Cheerleading
Challenge
Starter
age: 12 - 18

Disco is een dansstijl waar­bij je dient te den­ken aan opzwepende muziek, grote lenigheid, kracht, lachende gezicht­en en een niet te mis­sen afwerking. Het is een dansstijl waar­bij alle dans­be­we­gin­gen heel krachtig worden uit­ge­vo­erd op uptempo-num­mers en waar­bij het van groot belang is dat je syn­chroon kan dansen.

Soort les:
CHAL­LENGE les

Dit betek­ent dat extra train­ing thuis een vereiste is.

Deel­name aan de jaarlijkse dans­voor­stelling in De Spil is enkel toe­gel­aten wan­neer je de cho­reo­grafie onder de knie hebt (basis­voor­waarde van een CHAL­LENGE les).

Loc­atie: HDAC Base­camp | Groen­es­traat 170B Roeselare

Goed om weten:

Eenmalige jaarlijkse aansluiting clublid: 9 euro (inclusief verzekering)

Roeselaarse Vrijetijdspas? Dan heb je recht op 50% korting op je cursusgeld

Meerdere dansers binnen hetzelfde gezin? Tweede en volgende personen krijgen 5% korting op hun cursusgeld

Andere kortingen: 5% korting op 2e cursus, 10% korting vanaf 3e cursus en 50% korting vanaf 6e cursus - kortingen enkel geldig op jaartarieven

Transparante geautomatiseerde kostennota's met detailberekeningen

1 semester = 15 lesweken (in de schoolvakanties zijn er geen lessen)

1 jaar = 30 lesweken (in de schoolvakanties zijn er geen lessen)

Alle lesdata staan op je persoonlijke account op ledenbeheer.be

Start danslessen op 6 september 2021

De wedstrijdtrainingen vallen niet onder een kortingstarief, maar extra trainingen worden gratis aangeboden