Jazz

Jazz


Donderdag — 19:00

J
Jazz
Challenge
Starter / Intermediate
age: 12+

Bereid je voor op een wijd spec­trum aan jazzdance! We zul­len over het jaar heen stil­staan bij ver­schil­lende belan­grijke jazzdance tech­niek­en en stromin­gen, waaron­der de tech­niek­en van Lester Hor­ton, Jack Cole, Bob Fosse en Alv­in Ailey! Dit natuurlijk in een hedendaags jas­je!

Deze tech­niek­en zul­len je bewuster maken van je lichaam, waar­door je ook bewe­gin­gen uit andere dansstijlen beter zult kunnen uit­vo­er­en!

So let’s go back to the foundations!

Loc­atie: HDAC Base­camp | Groen­es­traat 170B Roeselare

Goed om weten:

Eenmalige jaarlijkse aansluiting clublid: 9 euro (inclusief verzekering)

Roeselaarse Vrijetijdspas? Dan heb je recht op 50% korting op je cursusgeld

Meerdere dansers binnen hetzelfde gezin? Tweede en volgende personen krijgen 5% korting op hun cursusgeld

Andere kortingen: 5% korting op 2e cursus, 10% korting vanaf 3e cursus en 50% korting vanaf 6e cursus - kortingen enkel geldig op jaartarieven

Transparante geautomatiseerde kostennota's met detailberekeningen

1 semester = 15 lesweken (in de schoolvakanties zijn er geen lessen)

1 jaar = 30 lesweken (in de schoolvakanties zijn er geen lessen)

Alle lesdata staan in de webshop bij elke dansles vermeld

Start danslessen op 7 september 2020

De wedstrijdtrainingen vallen niet onder een kortingstarief, maar extra trainingen worden gratis aangeboden