Mod­ern choreo

Mod­ern choreo


Maandag — 20:30

M
Modern
Challenge
Advanced
age: 12+

You are nev­er too old, too good, too bad, too … to learn. You are nev­er too good at what you do, always keep grow­ing. Always keep mov­ing. Grow­ing is a verb, you will only grow by doing.

Keanu Sin­naeve (°1996) is een gedip­lomeerd moderne/​hedendaagse danser, afgestudeerd aan de Fontys Hogeschool voor de Kun­sten in Tilburg, Neder­land. Hij spe­cial­iseerde zich in mod­erne dans, meer bepaald in floorwork.

Pas de mod­erne dan­s­tech­niek­en toe in deze high per­form­ance class die Hyp­nosis Dance Academy op maand­ag aanbiedt.

Loc­atie: HDAC Base­camp | Groen­es­traat 170B Roeselare

Goed om weten:

Eenmalige jaarlijkse aansluiting clublid: 9 euro (inclusief verzekering)

Roeselaarse Vrijetijdspas? Dan heb je recht op 50% korting op je cursusgeld

Meerdere dansers binnen hetzelfde gezin? Tweede en volgende personen krijgen 5% korting op hun cursusgeld

Andere kortingen: 5% korting op 2e cursus, 10% korting vanaf 3e cursus en 50% korting vanaf 6e cursus - kortingen enkel geldig op jaartarieven

Transparante geautomatiseerde kostennota's met detailberekeningen

1 semester = 15 lesweken (in de schoolvakanties zijn er geen lessen)

1 jaar = 30 lesweken (in de schoolvakanties zijn er geen lessen)

Alle lesdata staan in de webshop bij elke dansles vermeld

Start danslessen op 7 september 2020

De wedstrijdtrainingen vallen niet onder een kortingstarief, maar extra trainingen worden gratis aangeboden