Pré-bal­let

Pré-bal­let


Zaterdag — 10:00

K
Kleuterdans
Fun
age: 3 - 6

Waarom voor Pré-Bal­let kiezen? — Je oefent er op lenigheid- Je oefent vaak je even­wicht — Je krijgt een goede lichaam­shoud­ing — Je leert een basis­tech­niek die je over­al kan toe­p­assen

In deze cursus maken kleu­ters ken­nis met het klassiek bal­let op een speelse, cre­at­ieve, expressieve manier.Ze oefen­en ver­schil­lende basispassen en letten daar­bij goed op een cor­recte lichaam­shoud­ing en soepelheid.

Loc­atie: HDAC Base­camp | Groen­es­traat 170B Roeselare

Goed om weten:

Eenmalige jaarlijkse aansluiting clublid: 9 euro (inclusief verzekering)

Roeselaarse Vrijetijdspas? Dan heb je recht op 50% korting op je cursusgeld

Meerdere dansers binnen hetzelfde gezin? Tweede en volgende personen krijgen 5% korting op hun cursusgeld

Andere kortingen: 5% korting op 2e cursus, 10% korting vanaf 3e cursus en 50% korting vanaf 6e cursus - kortingen enkel geldig op jaartarieven

Transparante geautomatiseerde kostennota's met detailberekeningen

1 semester = 15 lesweken (in de schoolvakanties zijn er geen lessen)

1 jaar = 30 lesweken (in de schoolvakanties zijn er geen lessen)

Alle lesdata staan in de webshop bij elke dansles vermeld

Start danslessen op 7 september 2020

De wedstrijdtrainingen vallen niet onder een kortingstarief, maar extra trainingen worden gratis aangeboden