Showjazz/​High heels

Showjazz/​High heels


Dinsdag — 18:30

J
Jazz
Challenge
Starter / Intermediate
age: 12+

Jazz is een vrije mani­er van dansen die qua struc­tuur lijkt op klassiek bal­let maar is gebaseerd op pop­u­laire muziek zoals jazz, rock en music­almuziek. De bewe­gin­gen en de muziek zijn veel losser (vandaar jazzy’), maar wordt er ook gebruikgemaakt van ele­men­ten van de klassieke bal­let­tech­niek. De jazzdans com­bin­eert ver­schil­lende stijlen, tech­niek­en en toe­p­assin­gen. Bewe­gingsele­men­ten uit andere dan­s­tech­niek­en en stijlen worden ver­mengd en in de dansles en cho­reo­grafie gecom­bin­eerd.


Bij show­jazz ligt het accent op show en per­form­ance. Bij deze lessen dansen we op high heels.

Loc­atie: HDAC Base­camp | Groen­es­traat 170B Roeselare

Goed om weten:

Eenmalige jaarlijkse aansluiting clublid: 9 euro (inclusief verzekering)

Roeselaarse Vrijetijdspas? Dan heb je recht op 50% korting op je cursusgeld

Meerdere dansers binnen hetzelfde gezin? Tweede en volgende personen krijgen 5% korting op hun cursusgeld

Andere kortingen: 5% korting op 2e cursus, 10% korting vanaf 3e cursus en 50% korting vanaf 6e cursus - kortingen enkel geldig op jaartarieven

Transparante geautomatiseerde kostennota's met detailberekeningen

1 semester = 15 lesweken (in de schoolvakanties zijn er geen lessen)

1 jaar = 30 lesweken (in de schoolvakanties zijn er geen lessen)

Alle lesdata staan in de webshop bij elke dansles vermeld

Start danslessen op 7 september 2020

De wedstrijdtrainingen vallen niet onder een kortingstarief, maar extra trainingen worden gratis aangeboden