Ariël De Los San­tos Mar­tinez en Man­on Toussaint

Ariël De Los San­tos Mar­tinez en Man­on Toussaint


2 jonge tal­en­ten die hun mid­del­bare opleiding vol­gen aan De Dansacademie’ te Roeselare

2 jonge tal­en­ten die hun mid­del­bare opleiding vol­gen aan De Dansacademie’ te Roeselare.

2 top­pers in ver­schil­lende dansstijlen. Jong van mind­set, maar onder­schat ze niet. Ze weten wat ze wil­len en hoe ze er moeten geraken.

Je hoo­rt nog van hen!

Lessen gegeven door Ariël De Los Santos Martinez en Manon Toussaint


Disco

Int — HDAC BASECAMP
D
Woensdag
19:00
age: 12+