Azzed­ine Benzaza

Azzed­ine Benzaza


Cre­ativ­ity is exper­i­ment­ing, grow­ing, tak­ing risks, break­ing rules, mak­ing mis­takes & have fun

Cre­ativ­ity is exper­i­ment­ing, grow­ing, tak­ing risks, break­ing rules, mak­ing mis­takes & have fun

Zijn passie voor dans en cho­reo­grafie is heel vroeg begonnen. En dit op straat. 

Hij is gefas­cin­eerd door de poët­ische oerkracht van dan­cing street her­oes’ en de opzwepende col­lectieve vibe die ze doen ontvlam­men. Vol­gende en logis­che stap was een jar­en­lange kei­harde train­ing in hiphop om uiteindelijk te komen tot zijn eigen unieke stijl. Die blijk­baar ook inter­na­tion­aal aansloeg. 

Hij heeft gedanst en cho­reo­grafieën uit­gew­erkt voor het voor­pro­gramma van onder­meer Lauren Hill, The game, Craig Dav­id, Busta Rhymes, Leki, Brahim, Benny B, Mar­ilyn Man­son, Astrid, Regi, Miss‑T, Tiffany Gael, Dj Ghost, Flesh & Bones, Tech­no­tron­ic en vele ander­en. Daarnaast heeft hij ook heel wat gedanst in shows. Een kleine selectie : Urb­an School, Dance mon­di­al, Her­en maken de man, 411 Magazine, Let’s dance, Jim TV, MTV and TMF.

Zijn mis­sie is mensen van om het even welke leeftijd, fysieke con­dit­ie, nation­al­iteit, ras of godsdi­enst samen te laten bewe­gen. Samen dansen, samen volledig opgaan in beats & moves en mekaar inspirer­en : daar leeft hij voor. 

Get inspired, dance with Azzedine!

Lessen gegeven door Azzedine Benzaza


Les Barons

Adv — HDAC BASECAMP
U
Vrijdag
18:30
age: 12+

Hiphop

Sta/Int — HDAC BASECAMP
U
Vrijdag
21:00
age: 12+

Hiphop

Int/Adv — HDAC BASECAMP
U
Vrijdag
20:00
age: 12+