Belinda Blommaert

Belinda Blommaert


Yoga en med­it­a­tions instructor

Belinda beoe­fent reeds meer dan 20 jaar yoga. In die tijd nam ze een heel aan­tal stijlen grondig onder de loep en ze kan dan ook een rijke vari­atie aan lessen aan­bieden: van tragere yin-geor­iën­teerde lessen, tot pit­tige en fysiek uit­da­gende flows of basishoud­in­gen om te verkennen.

Boven­di­en schoolt ze zich reeds meer dan 5 jaar inten­sief bij in med­it­atie en per­soon­lijke groei. Ze is sinds kort (meditatie)leraar bij de inter­na­tionale organ­isa­tie Mahajrya en coacht er ook per­soon­lijke groeitra­jec­ten en spirituele pro­cessen. Boven­di­en werkt ze samen met een aan­tal inter­na­tionale per­son­al devel­op­ment coaches, zoals Shawn Zemba (VS) en Dav­ide Pier Angelini (Span­je).

Ook die invloeden komen uit­er­aard sterk ter­ug in haar lessen: de yoga­lessen worden gespekt met meditatie‑, bewustzijns- en adem­hal­ing­soe­f­en­in­gen die verdiepend en ont­spannend werken. Zo creëer je een nog ster­ker effect van de fysieke oef­en­in­gen, je leert diep in je lijf te voelen waar er nog span­ning vastzit en hoe je die kan los­maken, zod­at je ener­gie weer vlot kan stro­men en je krachti­ger en zelf­be­wuster in het leven komt te staan.

Er zijn tevens spe­cifieke lessen­reek­sen Med­it­atie en per­soon­lijke groei’ voor wie daar inten­siev­er mee aan de slag wil. Ons lichaam is ons instru­ment, ons leven is onze can­vas. Hoe kunnen we uit­drukken wie we in werkelijkheid zijn? Wat wil­len we delen met de wereld? Hoe kunnen we dat steeds beter, duidelijker, bez­ield­er doen?

Alle inform­atie over haar yoga en med­it­atie lessen: https://​www​.growdeep​.net

Lessen gegeven door Belinda Blommaert


Yoga Teens

— HDAC THE NARROWS
Y
Woensdag
15:00
age: 12 - 18

Yoga Basis / Basis +

— HDAC THE NARROWS
Y
Zaterdag
19:00
age: 18+

Yoga Mild

— HDAC THE NARROWS
Y
Zaterdag
20:30
age: 18+

Yoga Spicy

— HDAC THE NARROWS
Y
Zondag
10:00
age: 18+

Filosofie & meditatie

— HDAC THE NARROWS
Y
Zondag
11:30
age: 18+