Demi Van Eck

Demi Van Eck


If it doesn’t chal­lenge you, it won’t change you

If it doesn’t chal­lenge you, it won’t change you

Demi startte op 7 jarige leeftijd met dans. Ze kreeg haar train­ing voor­namelijk in jazzdance, onder meer door Jac Delsing en Eli­ane De Gendt! Maar ook vol­g­de ze diverse mas­ter­classes Jazz, waaron­der van Selat­in Kara, Mandy Montanez en Terri Best!

De laat­ste jar­en ver­loor jazzdance pop­ular­iteit in Vlaander­en, de dansstijl werd voor­bijges­token door mod­erne en hedendaagse dansstijlen. Met deze lessen wenst Demi de echte jazzdance nieuw leven in te blazen en weer op de kaart te zetten! 

Bereid je dus voor op een wijd spec­trum aan jazzdance! We zul­len over het jaar heen stil­staan bij ver­schil­lende belan­grijke jazzdance tech­niek­en en stromin­gen, waaron­der de tech­niek­en van Lester Hor­ton, Jack Cole, Bob Fosse en Alv­in Ailey! Dit natuurlijk in een hedendaags jasje! 

Deze tech­niek­en zul­len je bewuster maken van je lichaam, waar­door je ook bewe­gin­gen uit andere dansstijlen beter zult kunnen uitvoeren! 

So let’s go back to the foundations!

Lessen gegeven door Demi Van Eck


Jazz

Sta/Int — HDAC BASECAMP
J
Donderdag
19:00
age: 12+

Jazz

Int/Adv — HDAC BASECAMP
J
Donderdag
20:00
age: 12+