Faye Bul­cke

Faye Bul­cke


Be your­self and don’t apologize

Danst sinds haar 3 jaar. Sinds haar 6 – 7 jaar heeft ze com­pet­it­ies mee­gedaan in de stijlen disco, clip­dance, hiphop, jazz en mod­ern. Ze raakte voor de meeste stijlen in de hoog­ste cat­egor­ie (advanced) en wist ook hier en daar podi­ump­laat­sen en titels als Vlaams en Bel­gisch Kam­pi­oen op haar naam te plaat­sen. Ook is ze een 6 – 7 tal keer geselect­eerd geweest om inter­na­tion­aal te mogen deel­ne­men aan zow­el European en World Cham­pi­on­ships.

In 2021 was ze deel van de Show­case Academy te Show­case Stu­dio in Gent. Hier kreeg ze wekelijks een 9u les van ervar­en docenten actief in het com­mer­ciële werk­veld.

Ze heeft heel wat ervar­ing in het les­geven aan ver­schil­lende leeftijden en elke vakantie sportkampen gegeven. Anderz­ijds heeft ze per­form­ance ervar­ing dankz­ij een aan­tal dansop­dracht­en. Zo heeft ze mee­ge­danst met Her­bert Ver­hae­ghe en Frank Valentino voor MENTTV, is ze te zien in de film K3 en Dans van de Farao + video­clip Beter als je danst’ van K3. Daarnaast was ze deel van grotere pro­jec­ten zoals de open­ing en enter­tain­ment van Brus­sels Steph­ex Mas­ters, en meer­dere optre­dens op open­bare events in ver­schil­lende steden en dorpjes!

Recent legt ze haar focus meer en meer op het les­geven om zo haar passie en vis­ie door te geven aan de jongere gen­er­atie! Ze is een enth­ousi­ast, sociaal, maar voor­al empath­isch per­soon en graaft dieper dan tech­niek en pasjes. Als danser moet je je goed voelen, begre­pen en com­fort­a­bel. Een safe space hebben om de beste ver­sie van jezelf te kunnen worden en zijn! En laat dat nu net zijn waar ze 100% voor staat!

Lessen gegeven door Faye Bulcke


Show & performance

— HDAC BASECAMP
J
Donderdag
18:00
age: 12 - 18

Commercial 16+

Int/Adv — HDAC BASECAMP
J
Donderdag
20:00
age: 12+

Commercial 1-4 middelbaar

Int/Adv — HDAC BASECAMP
J
Donderdag
19:00
age: 12 - 18