Geike Van D’huynslager

Geike Van D’huynslager


The time we feel con­nec­ted but don’t talk is when we dance

Geike is al geb­eten door de sport­mi­crobe van op jonge leeftijd (zwemmen/​turnen/​dansen) maar dans is altijd een rode leidraad geb­leven tot op heden. Geike heeft ver­schil­lende dansstijlen gedanst maar mod­ern en disco hebben haar hart ver­overd. Ver­schil­lende jar­en deed ze mee aan dis­cowed­strijden met ver­schil­lende disco form­aties.

Na haar opleiding sporthu­mani­ora met optie dans te Brugge, is ze begonnen in Roe­selare aan de stud­ie LO en sport met com­bin­atie van De Dansacademie’, waar ze uiteindelijk in 2021 is afgestudeerd.

De Dansacademie’ gaf haar extra kansen om haar dans­niveau te ver­bre­den met ver­schil­lende stijlen en kansen.

Zo deed ze in 2020 de opleiding van Fab­ric Magic waar­door ze enkele opnames mocht meepikken als achter­g­rond­danseres in de serie #LikeMe en hielp ze ook mee aan de Ket­net Zomerzoek­tocht. In 2021 nam ze deel aan Bel­gi­um Got Tal­ent samen met de groep Ad’hesie Com­pag­nie.

Sinds 2021 kreeg ze de kans om zelf les te geven en dit heeft ze natuurlijk ook gedaan. Ze gaf les in de stijl Show­jazz.

In de vakanties is ze al een 4‑tal jaar les­geef­ster van danskampen voor lagere school­kinder­en.

Momenteel studeert ze Lichamelijke opvoed­ing met optie Bewe­ging­s­recre­at­ie aan VIVES.

Sinds 2021 zit ze ook in een dans­gezelschap BASTA, een modern/​hedendaags dans­gezelschap. Hier­mee deed ze ook al enkele dansopdrachten.

Lessen gegeven door Geike Van D'huynslager


Commercial jazz tieners

— HDAC THE NARROWS
J
Woensdag
18:30
age: 12 - 18

Clipdance tieners

— HDAC THE NARROWS
C
Woensdag
19:30
age: 12 - 18