Jelle Thor­rez

Jelle Thor­rez


Jelle’s classes are a com­bin­a­tion of hard work, hav­ing fun and enjoy­ing the art of dance!

Jelle’s classes are a com­bin­a­tion of hard work, hav­ing fun and enjoy­ing the art of dance.

Jelle begon met dansen op 10 jarige leeftijd in dansschool The Dance Fact­ory”.
Hij begon met de Urb­an stijlen zoals hiphop en break­dance maar al snel vol­genden er tech­nis­che stijlen zoals bal­let, mod­ern en jazz.
Na zijn mid­del­bare spor­topleiding toerde hij rond met de show Red, Yel­low & Blue” van Isa­belle Beernaert.
In 2014 ging hij studer­en aan de Fontys Dans Academie in Tilburg, daar gen­oot hij van de opleiding Urban/​Contemporary uit­vo­er­end.
2018 studeerde Jelle af en is sindsdi­en voor­al actief in het com­mer­ciële werk­veld.
Hij werkte al mee aan ver­schil­lende TV shows zoals: Euro­song, The Voice Van Vlaander­en, Wat een jaar, 30jaar VTM, Ket­net, Cam­pus 12,…
Ook heeft hij al voor ver­schil­lende merken en grote namen gew­erkt zoals: Niké, Des­per­ados, BMW, Tele­n­et, Kip­ling, Moët et Chan­don, Tomor­row­land, K3, Stu­dio 100, Mag­num, Redkin,…
Jelle werkt voor ver­schil­lende Agency’s zoals: Show­case Enter­tain­ment, Soul15, The Cast, Arti­fi­cio Agency,…
Hij is ook al sinds zijn 16de actief als docent in ver­schil­lende dansscholen in het binnen en buitenland.

Jelle was tevens bet­rokken bij de opstart van onze spin-off De Dansacademie’, de all­round mid­del­bare dansopleiding met een uniek concept in Vlaamse mid­del­bare scholen.

Lessen gegeven door Jelle Thorrez


Hiphop

Adv — HDAC BASECAMP
U
Maandag
17:30
age: 12+

House dance

— HDAC BASECAMP
U
Maandag
18:30
age: 12+

Hiphop

Int — HDAC BASECAMP
U
Maandag
19:30
age: 12+