Julie Des­met

Julie Des­met


Life isn’t about wait­ing for the storm to pass, it’s about learn­ing dan­cing in the rain!

Life isn’t about wait­ing for the storm to pass, it’s about learn­ing dan­cing in the rain!

Julie danst sinds de leeftijd van 7 jaar. Vanaf jonge leeftijd startte ze reeds met het vol­gen van ver­scheidende dansstijlen, zod­at ze uit­groeide tot een all­round danseres. Later ging ze zich meer gaan toes­pit­sen op disco, hiphop, com­mer­cial en jazz/​modern.

Naast haar grote passie voor dans zor­gt haar stud­ie kin­esi­ther­apie en reval­id­atiewetenschap­pen voor een grotere ken­nis op het vlak van bewe­ging voor zow­el jong als oud’.

Julie dan­ste reeds als cheer­lead­er van de Knack Vol­ley­bal Roe­selare, cheer­lead­er van KSVRoe­selare, danseres bij Nacht van de Punch, op de badjes van Roe­selare, op winkel­nacht van Roe­selare, enzover­der. Daarnaast behaalde Julie reeds ver­schil­lende podi­ump­laat­sen met disco form­aties waaron­der ook op het Vlaams en het Bel­gisch kam­pi­oenschap disco dansen. 

Julie is tevens geselect­eerd om de opleiding van Fab­ric Magic te vol­gen om zo even­tueel te kunnen schitter­en in ver­schil­lende pro­ducties.

Ik ben heel blij om deel te mogen uit­maken van de hyp­nofam­ilie en op deze mani­er mij ver­der te kunnen scholen in ver­scheidene dansstijlen.”

Lessen gegeven door Julie Desmet


Disco

Int — HDAC BASECAMP
D
Woensdag
19:00
age: 12+