Kev­in Gunst

Kev­in Gunst


Rais­ing the bar

Kev­in heeft de opleiding Sport en L.O., optie dans gedaan. 

Tevens is hij voorzit­ter van Dance­cool VZW. Hij heeft meer dan 15 jaar ervar­ing in les geven aan de toekomst van de b‑boy scene.

Uit zijn opleiding Sport & L.O. en de jar­en ervar­ing leerde hij hoe je op een cor­recte en ver­ant­woorde mani­er de uit­da­gende break­dances moves kan overbrengen.

Lessen gegeven door Kevin Gunst


Breakdance

Sta — HDAC BASECAMP
U
Vrijdag
18:00
age: 9+

Breakdance

Int — HDAC BASECAMP
U
Vrijdag
20:00
age: 12+

Breakdance

Adv — HDAC BASECAMP
U
Vrijdag
21:00
age: 12+