Laura Simoens

Laura Simoens


Young, wild and free

Young, wild and free

Een Roe­se­laarse docente geboren in 2000. Ze ga al dansend door het leven sinds haar 3 jaar. Het begon bij kleu­terd­ans maar vanaf het kon groeide dit snel uit naar ver­schil­lende dansstijlen: clip­dance, mod­ern, hiphop en bal­let. Nadat ze zeker wist dat deze danskriebel niet meer weg te krij­gen was begon ze aan de mid­del­baredansopleiding in Brugge. In 2015 waag­de ze haar aan een plaat­s­je in de dis­co­form­atie Team United waarmee we al ver­schil­lende prijzen hebben binnengesleept: Bel­gischKam­pi­oen2016, Beker van Bel­gië 2017 en Vice Bel­gisch Kam­pi­oen 2019. Naast deze fant­astische titels heeft ze ook al enkele moo­ie podi­umkansen gekre­gen: Knach Vol­ley als cheer­lead­er, Bekerfi­nale van de Knack in het Sport­paleis, Miss Batjes, de Ant­werp Giants in de Lotto Arena, de Ieperse Revue enzo­voort. Met heel veel trots deelt ze graag haar passie in de Hypno-fam­ilie. Ook haar pro­fes­sionele opleidingkind­zorg heeft baat bij mijn dans­lessen voor kinderen.

Lessen gegeven door Laura Simoens


Tiktok 1-3 leerjaar

— HDAC THE NARROWS
C
Vrijdag
18:30
age: 6 - 9

Tiktok 4-6 leerjaar

— HDAC THE NARROWS
C
Vrijdag
19:30
age: 9 - 12