Laurence Deweer­dt

Laurence Deweer­dt


A fire that nev­er goes out

A fire that nev­er goes out

Ze danst al van kleins af aan. Van kind zijn tot nu deed ze zowat alle mogelijke stijlen: van mod­erne dans tot hiphop, rag­gae en music­al jazz.

Ze is kleu­ter­leidster van opleiding. Laurence vindt het super om haar kleintjes ook in klas met alle vor­men van muziek te laten ken­nis maken en hen hier op te laten bewe­gen. Samen dansen vindt ze één van de geweldig­ste din­gen die er zijn.

Lessen gegeven door Laurence Deweerdt


Kleuterdans 1-2 kleuter

— HDAC BASECAMP
K
Woensdag
15:00
age: 3 - 6