Louise Lan­noo

Louise Lan­noo


Push­ing myself for­ward until there are no lim­its left

Louise begon op 3 jarige leeftijd met dansen. Met bal­let werd de start gez­et van haar dan­scar­rière. Al snel breidde ze uit met de stijlen mod­ern jazz en clip­dance. Ze merkte de start van Hyp­nosis Dance Academy op en waag­de met­een haar kans om een plek in onze dis­co­form­atie Team United’ te bemachti­gen. Ondertussen is Louise een vaste waarde in het team.

Ze vol­gt haar mid­del­bare opleiding bij De dansa­cedemie’. Ze vol­gt in een week gem­id­deld 20u dans. 

Louise oms­chrijft zichzelf als een sociale doorz­etter die heel graag mensen helpt en die het woord stil zit­ten niet kent’.

Lessen gegeven door Louise Lannoo


Disco 1-3 lj

Sta — HDAC BASECAMP
D
Woensdag
16:00
age: 6 - 9

Team Infinity

Adv — HDAC BASECAMP
D
Zaterdag
10:30
age: 9 - 18