Michelle Van­loot

Michelle Van­loot


Als je op aarde danst, schrijf je wat je ziel wil zeggen.

Ὀταν χορεύεις, γράφεις στη γη αυτό που θέλει να πει η ψυχή σου

Michelle Van­loot, geboren in 2000 en stu­dente Taal- en Let­ter­kunde: Grieks-Latijn.

Op 6‑jarige leeftijd is ze begonnen met klassiek bal­let en jazz.
Al snel kreeg ze de dans­mi­crobe te pakken en breidden de stijlen uit naar clip­dance en mod­ern.

Toen ze 12 was, mocht ze deel­ne­men aan de voor­stelling The lay­ers of skin” van The Ret­ina Dance Com­pany olv Filip Van Huffel. Daar ont­dekte ze dat haar ware passie bij het artistieke hedendaags ligt. Zeven jaar lang dan­ste ze dan ook in een mod­ern wed­strijdteam en deed ze mee aan aller­hande wed­strijden zow­el in binnen- en buiten­land.
Trots was ze ook dat ze in 2019 mocht meedoen aan de voor­stelling Par­al­lel van ARC pro­duc­tions olv Agnieszka Romek.

Zelf danst ze momenteel bij HDAC in het mod­ern en hiphop team en blijft ze klassiek bal­let volgen.

Tijdens haar lessen wil ze voor­al de dansers bewust maken van hun eigen lichaam, hen ler­en hoe ze vanu­it dans een bood­schap kunnen over­bren­gen aan ander­en en hier ook vol­doen­ing kunnen uitha­len voor zichzelf.

Lessen gegeven door Michelle Vanloot


Modern jazz

Sta/Int — HDAC BASECAMP
M
Woensdag
17:00
age: 12+

Modern jazz

Int/Adv — HDAC BASECAMP
M
Woensdag
18:00
age: 12+

Anthro-pos, moderne compagnie junioren

Adv — HDAC BASECAMP
M
Zaterdag
09:00
age: 12 - 18

Pré-ballet

— HDAC BASECAMP
K
Zaterdag
10:30
age: 3 - 6