Mor­gane Descheemaker

Mor­gane Descheemaker


Jong aan­stor­mend dan­stal­ent klaar voor de toekomst

Mor­gane is een hedendaagse/​moderne danseres/​choreograaf die in 2021 afstudeert aan de!kunsthumaniora’ Hedendaagse Dans te Antwerpen. 

Najaar 2021 gaat Mor­gane haar dansopleiding ver­volledi­gen aan het Con­ser­vat­ori­um in Antwerpen.

Morgane Descheemaker

De danskriebels begonnen op haar vijf­de in het Sam­son-bal­let van Stu­dio 100. Daar heeft ze tal van kerst­shows mee­ge­danst en ook in K3-video­clips kon je haar tegen­ko­men. Ook heeft Mor­gane mee­ge­danst aan het TV-pro­gramma Tegen de ster­ren op’.

Vanaf dat moment wist ze dir­ect dat haar leven op en rond een podi­um ging afspelen.

Les­geven doet zij in de stijlen mod­ern tot het artistieke hedendaags.

Ze won tal van wed­strijden en werd ook Bel­gisch kam­pi­oen in zow­el solo als duo mod­ern. Als les­gever vraagt Mor­gane altijd 100% inz­et van haar dansers, want zon­der motiv­atie, inz­et en hard werk kom je er niet.

Zelf staat Mor­gane nog graag op een podi­um en daarom doet ze nog wed­strijden mee met haar eigen cho­reo­grafieën.

Ver­der maakt ze deel uit van Com­pAni-One onder leiding van Anneke Ghy­sens waar­door ze ook avon­turen als Belgium’s Got Tal­ent heeft kunnen mee­maken. Ten slotte is Mor­gane bezig met nieuwe pro­jec­ten waar je eind 2021 meer van te horen zal krijgen…

video speelt niet af op smartphone

Lessen gegeven door Morgane Descheemaker


Chaos

Adv — HDAC BASECAMP
M
Zaterdag
11:30
age: 12+

Modern

Sta/Int — HDAC BASECAMP
M
Zaterdag
13:00
age: 12+

Modern

Int/Adv — HDAC BASECAMP
M
Zaterdag
14:30
age: 12+