Pau­line Deheegher

Pau­line Deheegher


There is no such thing as per­fec­tion, so work like there is no tomor­row and be the best that you can be!

pauline deheegher profielfoto

Pau­line Dehee­gh­er studeerde in 2015 af aan het LMIPA — Lucia Marthas Insti­tute for Per­form­ing Arts — te Ams­ter­dam.

Sindsdi­en werkt ze als freel­ance danser/​model voor com­mer­ciële dansop­dracht­en zoals o.a. The Voice van Vlaander­en (Arti­fi­cio Agency), 30 jaar VTM, The Masked Sing­er, 20 jaar K3 (Show­case Enter­tain­ment), Roden­euzend­ag XXL Sportpaleis. 

Ook heeft ze een aan­tal buiten­land­se opdracht­en gehad voor o.a. Canal Plus in Ukraïne (Smil­ing agency), Kip­ling in Liss­a­bon (Show­case Enter­tain­ment) en Euro­pride in Amsterdam. 

In 2017 toerde ze mee met de Jazzvoor­stelling Unfor­get­table, One night in Man­hat­tan’ olv Isa­belle Beernaert. Ook verbleef ze in de zomer van 2019 samen met ‑onze Fab­ric Magic docente- Gaëlle Calle­waert op het cruises­chip MS Ber­lin’ met het Franse gezelschap Edilson Show Paris’. 

Voor haar opleiding in Ams­ter­dam vol­g­de ze een muziek/​dans opleiding te Gent gen­aamd MUDA. Hiernaast vol­g­de ze elke dag nog een paar uur dansles bij The Dance Fact­ory’ olv Isa­belle Beernaert. 

Door zelf nog vaak te per­for­men als pro­fes­sion­eel danser vindt ze het dan ook super om haar ervar­ing te mogen delen!

Lessen gegeven door Pauline Deheegher


Commercial

Adv — HDAC BASECAMP
U
Maandag
17:30
age: 12+

Girly hiphop

Adv — HDAC BASECAMP
U
Maandag
18:30
age: 12+

Commercial

Int — HDAC BASECAMP
U
Maandag
19:30
age: 12+