Rebecca De Kempe

Rebecca De Kempe


Eyes on the prize and a heart full of passion’

Rebecca De Kempe is als uit­vo­er­end danser en dans­do­cent gespe­cial­iseerd in jazz en com­mer­cial. Haar opleiding kreeg ze hoof­dza­kelijk bij Lon­donStu­dioCentre, één van de groot­ste dansopleidin­gen in het VerenigdKoninkrijk. Zij studeerde in 2020 af als Bach­el­or of Arts in TheatreDance (Jazz Dance) met First Class Hon­ours, groot­steonder­scheiding. Tijdens deze 3 jarige zeer tech­nis­che opleiding kreeg ze les van ger­enom­meerde docenten in bal­let, jazz, mod­ern, tap, part­ner­ing en hiphop die zelf hun sporen had­den verdiend op West End en in de Britse en inter­na­tionale danswereld. Zij maakte ook deel uit van de Jazz Dance Com­pany 2020.

Voor haar opleiding in Londen had Rebecca al de opleiding tot dans­do­cent gevol­gd van de VlaamseTrain­ersschool in samen­werking met Danss­port Vlaander­en. Vanaf 2016 mocht zij zich Ini­ti­at­orJazz en StreetDance noe­men.

In het­zelf­de jaar deed ze haar eer­ste uit­gebreide pro­fes­sionele shower­var­ing op door deel uit te maken van het inter­na­tion­aal show­bal­let van hetWittePaard’ in de zomer­show 80thCel­eb­ra­tion’.

Tijdens de jar­en voor haar pro­fes­sionele opleiding was Rebecca heel actief in het wed­strijd­cir­cuit disco van Danss­port Vlaander­en, waar zij zow­el als sol­ist als met haar dis­co­form­atie moo­ie prijzen behaalde. Momenteel is zij jurylid op de wed­strijden van zow­el disco als jazz, showdance en mod­ern.

Sinds haar ter­ug­keer uit het Verenigd Koninkrijk in 2020 is Rebecca pro­fes­sion­eel actief als uit­vo­er­end danser en dans­do­cent.

Je kan haar zien op theat­er waar ze als vaste danser van het K3bal­let momenteel op podi­um staat tijdens de K3 Kom Erbij’ tour. Voor tele­vis­ie ver­leende ze haar medew­erking aan K2 Zoekt K3 en TheMaskedSing­er. Daarnaast per­formt Rebecca op aller­hande evene­men­ten zoals Tomor­row­land, Foute Party van Q‑music, Moose Bar XXL, Bel­gianEventAwards, Steph­exMas­ters, World Choir Games, ZouteGrandPrix, Mat­expo enz…

Ook als dans­do­cent zit Rebecca niet stil. Zij gaf reeds les in ver­schil­lende dansopleidin­gen en legt zich momenteel voor­namelijk toe op het geven van work­shops omwille van de com­bin­atie met haar uit­vo­er­end werk. Ook cho­reo­grafer­en is een passie waar zij zich in de toekomst nog ver­der wil op toeleggen.

REBECCA DE KEMPE 4

Lessen gegeven door Rebecca De Kempe


Showjazz tieners

Int/Adv — HDAC BASECAMP
J
Dinsdag
17:15
age: 12 - 18

Fabric Magic #MD2

Adv — HDAC BASECAMP
U
Dinsdag
18:30
age: 12 - 18

Fabric Magic #MD3

Adv — HDAC BASECAMP
U
Dinsdag
20:15
age: 18+