Sally Peire

Sally Peire


I’m young in spir­it and have lots of energy!

I’m young in spir­it and have lots of energy!

Sally is opgegroeid met muziek. Al koos ze zelf om van start te gaan met turnen, echter com­bin­eerde ze dit al snel met dansen. Ze vol­g­de als kind dansles in de gemeente waar ze woonde. Vol­gende stijlen wer­den er gevol­gd: hiphop, clip­dance en disco.

Toen ze ouder was, wou ze ruimer gaan den­ken en ging ze dansen in een grotere stad, waar ze van ver­schil­lende pro­fes­sionele docenten les kreeg (o.a. Laurent Fla­ment). Daar vol­g­de ze min­im­um 13u dansles per week waaron­der bal­let, clip­dance, hiphop, mod­ern, jazz en disco.

Ze voelde dat haar hart bij dans lag en sloot zich aan bij ver­schil­lende show- en wed­strijdteams in de stijlen mod­ern en disco.

Ondertussen vol­g­de ze nog heel regel­matig work­shops van ver­scheidene cho­reo­grafen waaron­der Min­hee Ber­vo­ets, Anneke Ghy­sens, Isa­belle Beernaert,…

Disco is haar favori­ete stijl. De glit­ter en glam­our, ener­gie, kracht, tech­niek en lenigheid die voor deze stijl nodig is sprek­en haar aan.

Daarom schoolt ze zich tot op heden nog steeds bij in deze stijl. Ze vol­gt inter­na­tionale work­shops om on top’ te blijven.

Dans is voor haar zow­el zich uit­leven als ont­spannen. In haar lessen wil ze haar passie doorgeven aan ander­en. Ze geeft les in de stijl disco aan ver­schil­lende leeftijden en niveaus, tevens coacht ze 3 disco-wed­strijdteams en stoomt ze heel wat solol­isten en duo’s klaar om te knal­len op de wed­strijden.

Daarnaast blijft ze zich verdiepen in andere dans­vor­men zoals mod­ern en show­jazz.

Sally dan­ste mee in Nacht van Exclusief, MnM start to DJ, Nacht van de Punch, cheer­lead­er Cercle Brugge, revue’s, dis­cowed­strijden,… Werd met Team United in 2016 Bel­gisch kam­pi­oenen won de Beker van Bel­gië in 2017 en werd daarnaast Bel­gisch kam­pi­oen met Team Reloaded in 2018 en 2019 waar ze zelf in mee­danst. Jur­eerde in het verleden op dis­cowed­strijden van Danss­port Vlaander­en.

Sally werkt ook full­time als kleu­ter­on­der­wijzeres in Roe­selare en is tevens mede zaak­vo­er­ster van Hyp­nosis Dance Academy. Een bezige ener­gieke dame die ook nog twee fitte kinder­en aan het opvoeden is. Ohja, ze heeft een nieuwe hobby: Tik­Tok

Sally Peire

Lessen gegeven door Sally Peire


Disco 4-6 lj

Sta — HDAC BASECAMP
D
Woensdag
17:00
age: 9 - 12

Disco solo duo training

Adv — HDAC BASECAMP
D
Woensdag
18:00
age: 9+

Team Kickass

Adv — HDAC BASECAMP
D
Woensdag
18:30
age: 12 - 18

Fabric Magic #MD2

Adv — HDAC BASECAMP
J
Donderdag
20:00
age: 12 - 18

Fabric Magic #MD3

Adv — HDAC BASECAMP
J
Donderdag
21:00
age: 18+

Disco

Int — HDAC BASECAMP
D
Vrijdag
19:00
age: 12+

Disco

Adv — HDAC BASECAMP
D
Vrijdag
20:00
age: 12+

Team United

Adv — HDAC BASECAMP
D
Vrijdag
21:00
age: 12+

Opleidingsteam Disco Junioren

Int — HDAC BASECAMP
D
Vrijdag
17:30
age: 12 - 18

Jump, Tilt, Leap & Turn Techniques

Adv — HDAC BASECAMP
D
Zaterdag
15:30
age: 12+

Disco

Adv — HDAC BASECAMP
D
Zaterdag
13:00
age: 12+

Stretching

— HDAC BASECAMP
F
Zaterdag
14:00
age: 12+

Team Felicity

Adv — HDAC BASECAMP
D
Zaterdag
10:30
age: 12+

Team Infinity

Adv — HDAC BASECAMP
D
Zaterdag
10:30
age: 9 - 18