Shakira Mahieu

Shakira Mahieu


Hard work beats tal­ent when tal­ent doesn’t work hard

Shakira zette haar eer­ste voet­stapjes in de danswereld toen ze 3,5 jaar was. Eerst wou ze niet op de dans­vlo­er, maar dat ver­anderde snel toen ze de muziek hoo­rde.

Uit kinderd­ans is ze gegroeid in de wed­strijd­wereld.
Op haar 7 jaar zat ze in haar eer­ste hiphop en dis­coteam en toen ze 10 jaar was deed ze voor het eerst solowed­strijden. In het begin had Shakira wein­ig suc­ces en ver­loor zowat elke wed­strijd de eer­ste 4 jaar.

Vanaf haar 14de is na vele uren train­en en hard werken het toch gelukt om de eer­ste prijzen binnen te halen. Ver­vol­gens de ene titel na de andere. Van meer­maals Vlaams Kam­pi­oen tot meer­maals Bel­gisch kam­pi­oen. Vanaf toen is alles in stij­gende lijn gegaan. Shakira won de vol­gende jar­en ook nog vele titels zoals Vlaams, Bel­gisch, Neder­lands en Bene­lux kam­pi­oen. Dit met zelfgemaakte cho­reo­grafieën op zelfgekozen muziek. Ook nam Shakira deel aan Europese en Wereldkam­pi­oenschap­pen. In de juni­or cat­egor­ie werd ze 19de op de wereldranglijst.

Shakira werkt met gemotiveerde dansers die graag hard train­en om hun doel te bereiken. Ze geeft met veel plez­i­er haar passie ver­der aan de vol­gende gen­er­aties.
Hard werken en gemotiveerd deel­ne­men in haar lessen is voor haar heel belangrijk.

Shakira Mahieu

Lessen gegeven door Shakira Mahieu


Hiphop

Int/Adv — HDAC BASECAMP
U
Woensdag
19:00
age: 12+

Hiphop

Sta/Int — HDAC BASECAMP
U
Woensdag
20:00
age: 12+