Shauni Bruyn­seels

Shauni Bruyn­seels


Life is bet­ter when you dance!

Life is bet­ter when you dance!

Shauni Bruyn­seels komt uit Oostkamp en danst al sinds 2001. Alles begon met klassiek bal­let, maar al snel vol­g­de funky jazz, jazz, mod­ern, disco, showdans/​heels, Amerikaanse tap­dans en Ierse tap­dans. Vanaf 2013 startte Shauni met het geven van dans­lessen en was ze niet meer te stop­pen. Naast dans­lessen geven staat Shauni regel­matig zelf op de planken van evene­men­ten en shows. Zo dan­ste ze bij­voor­beeld voor twee wek­en op een cruise richt­ing Rus­land, was ze te zien in sch­la­ger­shows voor Her­bert Ver­hae­ghe, dan­ste ze op Rock Vil­lage in Wer­chter, deed ze free­style jobs, enzo­voort.

Shauni heeft een bach­el­or secundair en lager onder­wijs en werkt ook al 2 jaar als juf in het lager onder­wijs. Ze heeft dus een grote ped­ago­gis­cheken­nis, die ze zeker zal inz­etten tijdens het geven van de dans­lessen.

Deze enth­ousi­aste jongedame staat steeds open voor nieuwe uit­dagin­gen en ervarin­gen. Ze vol­gt daarom zelf nog aller­lei lessen en work­shops in ver­schil­lende stijlen.Maar ook blijft ze haar­zelf steeds bijscholen en vol­g­de ze in 2015 de Sum­mer School aan Laine Theatre Arts in Epsom, Enge­land.In de zomer van 2018 reisde Shauni zelfs naar Londen om te dansen in Pine­apple Dance Stu­di­os.En binnen­kort staan er nog enkele nieuwe cursussen op de planning!

Lessen gegeven door Shauni Bruynseels