Silja Defrancq

Silja Defrancq


Onze G‑dans experte

Stay pos­it­ive even when things go wrong. Remem­ber that everything is going to be okay

Silja danst sedert haar 5de

Ze heeft ervar­ing in ver­schil­lende stijlen: hiphop, mod­ern, disco en jazz.
Ze is al meer­dere ker­en Vlaams en Bel­gisch kam­pi­oene geworden in de disco cat­egor­ie. Dit met Team United en Team Reloaded.
Ze was cheer­lead­er bij Knack Roe­selare en deed tal van dansop­dracht­en.

Silja is opvoed­ster en Ergo­thera­peut van dip­loma. Ze heeft een gouden hart voor mensen met een beperking.
Ze heeft tevens al ver­schil­lende bijscholin­gen voor G‑dans gevolgd.

Lessen gegeven door Silja Defrancq


G-dans Rising Stars

— HDAC THE NARROWS
G
Zaterdag
13:00
age: 12+