Soike Nor­man

Soike Nor­man


The only way is up!

Soike begon met dansen op 5‑jarige leeftijd. Ze dan­ste al heel snel wed­strijden in ver­schil­lende stijlen waaron­der disco, hiphop & clip­dance. Al snel behaalde ze de ene eer­ste plaats na de andere. Een tal­ent in word­ing.

Ze werd ver­schil­lende ker­en Vlaams en Bel­gisch kam­pi­oen in uit­een­lo­pende dansstijlen.
Ze vol­gt dansopleidin­gen van De Dansacademie’ en Fab­ric Magic waarmee ze al ver­schil­lende moo­ie opdracht­en en TV-werk heeft gedaan.

Hiphop, com­mer­cial en disco
zijn haar favori­ete dansstijlen.

Na het afmaken van haar mid­del­bare stud­ies wil ze graag sla­gen om de stud­ie dans­do­cent te Tilburg te vol­gen, zod­at ze haar grote droom kan waarmaken.

De toekomst is aan de durvers!

Lessen gegeven door Soike Norman


Team Diva Diversity

Adv — HDAC BASECAMP
D
Zaterdag
09:00
age: 9 - 12