Steve Burggraeve

Steve Burggraeve


Artistiek dir­ec­teur en cre­at­ive entre­pren­eur van Hyp­nosis Dance Academy

Cre­at­ive entrepreneur

The need to know basis and some high­lights (noth­ing more):

 • 1998 Danser bij J.S. Dance Power (Bel­gisch, Europees en Wereldkam­pi­oen hiphop) o.l.v. Stef Ferrest
 • 2002 Afgestudeerd wiskunde-wetenschappen
 • 2003 Konink­lijke Milit­aire school, afdel­ing Alle Wapens
 • 2004 Start uni­versiteit­sopleiding geo­grafie VUB en UGent en later SLO Leraar
 • 2004 Danser bij Team Wieb­king, Dene­marken (wereldkam­pi­oen hiphop)
 • 2004 Start Hyp­nosis Dance Com­pany, groep van 20 hiphoppers
 • 2005 VTS-opleiding Urb­an Dance
 • 2007 – 2009 Dans­pro­ject Zuid-Afrika i.s.m. Danspunt vzw
 • 2009 Cho­reo­graaf DVD-release tour Step Up 1 en Step Up 2 the Streets
 • 2010 en later Voor­pro­gramma Fat Joe (Da Shake), MNM Start to DJ, Panason­ic, Nacht van de Punch, Bekerfi­nale Vol­ley­bal Sport­paleis, Belfius …
 • 2010 Wetenschap­pelijk assist­ent UGent, vak­groep geografie
 • 2011 Ler­aar aardrijk­skunde te Brugge
 • 2015 Start Hyp­nosis Dance Academy, de dansschool
 • 2018 coördin­at­or De Dansacademie’ MSKA Roeselare
 • 2020 coörind­at­or DANS, MSKA Roes­leare (‘De Dansacademie’, Mod­erne­Dans’ en Optie­Dans’)
 • 2030 Be pre­pared for big news…
Steve Burggraeve

Lessen gegeven door Steve Burggraeve