Valer­ie Maene

Valer­ie Maene


Dance­hall A Mi Everything”

Dance­hall A Mi Everything” zijn heel belan­grijke woorden voor Valer­ie. Sinds ze in 2014 de stijl Dance­hall ont­dekte, heeft ze ook het gevoel dat ze meer zichzelf is geworden. Dance­hall was the miss­ing piece’ in haar leven.

Valer­ie begon met les­geven in 2010 en geeft ondertussen les in diverse dansscholen over gans Vlaander­en. Daarnaast wordt ze ook vaak gev­raagd voor nationale en inter­na­tionale work­shops. Sinds 2015, 2016 treed ze ook vaak op op fest­ivals, denk maar aan Reg­gae Geel, Cram­merock, Brus­sel Danst, StuDay Ant­werp / Gent, Bom­boclat Fest­iv­al, Mardi Gras’ tijdens de Gentse Feesten … Ver­der cho­reo­grafeert ze ook voor wed­strijdteams en organ­iseert ze zelf ook heel veel Dance­hall work­shops.
In 2018 is ze vice Bel­gian Dance­hall Queen geworden, en heeft ze ook haar eigen Dance­hall crew Nuff Luvv’ opgericht. Zij hebben in 2020 een 2e plaats behaald op Groove’ wed­strijd te Brus­sel, een jaarlijkse inter­na­tionale dancehall/​ragga wed­strijd, en doen ook veel optre­dens met dj duo Soulshakers bvb.

Haar passie voor de Dance­hall cul­tuur is zo groot dat ze dit met iedereen wil delen. Haar doel is dan ook de bood­schap en the know­ledge” duidelijk naar iedereen over te bren­gen en Vlaander­en wak­ker te schud­den over real Jamaic­an Dancehall”.

Lessen gegeven door Valerie Maene


Dance hall

Sta/Int — HDAC BASECAMP
U
Zaterdag
14:30
age: 12+

Dance hall

Int/Adv — HDAC BASECAMP
U
Zaterdag
13:00
age: 12+