Vanessa Cov­ent

Vanessa Cov­ent


Bal­let teacher

Vanessa Cov­ent, een gedip­lomeerd danseres met reeds 15 jaar les­geefer­var­ing.

Op 8 jarige leeftijd startte Vanessa met bal­let en al snel wist ze dat ze later dans­juf wou worden.Vanaf haar twaalf­de bra­cht ze al haar vrije tijd door in de dansschool. Ze vol­g­de er bal­let, jazz, tap­dans, Afrikaanse dans, music­al, fla­menco, hiphop,… en maakte er even­eens deel uit van het show­team. Na het mid­del­baar onder­wijs ging Vanessa naar het Hoger Instituut voor dans in Ant­wer­pen waar ze in 2006 afstudeerde. Tijd om van haar passie haar ber­oep te maken en de dans­passie door te geven aan kinderen. 

Lessen gegeven door Vanessa Covent


Klassiek ballet 4-6 leerjaar

Sta — HDAC BASECAMP
B
Woensdag
14:00
age: 9 - 12

Klassiek ballet 1-3 leerjaar

Sta — HDAC BASECAMP
B
Woensdag
15:00
age: 6 - 9