Wanny & Leslie

Wanny & Leslie


We can’t always choose the music life plays for us, but we can choose how we dance to it.

We can’t always choose the music life plays for us, but we can choose how we dance to it

Leslie zette haar eer­ste cre­at­ieve stapjes (op de leeftijd van 6 jaar) in de bal­letles bij Mme Alex­an­dre, in Vil­voorde. Zij was streng en ging pas door nadat iedereen gestrekte voeten had — point­er les filles”

Als tien­er vond ze een spon­t­ane en intense klik met mod­erne dans.

Ze kon eindelijk los­gaan, deze keer ook met flex­vo­eten’. De vrijheid in bewe­ging op altern­atieve muziek was volledig haar ding.

Ged­urende enkele jar­en gaf ze lessen mod­ern in Brus­sel, Dein­ze en Meule­beke.

Op haar 20ste ont­dekte ze een nieuwe passie: SALSA


Het com­mu­nicer­en, het delen, het voelen, de ener­gie, kon ze deze keer delen met een dans­part­ner. Intussen ook haar groot­ste lief­de.

Samen met Wanny, vediepten ze zich in de New York Salsa/​salsa on2.

Ze geven sinds 2008 salsa lessen in Vlaander­en, creëren shows en organ­is­er­en onver­getelijke salsa parties, met hun vereniging SalsAv­en­ue.

Shar­ing and exchan­ging energy cre­ates the fluid­ity of free­dom of the mind and spir­it… Energy becomes Flow.. Flow becomes Groove…Groove becomes… Funk…

Op 18 jarige leeftijd maakte hij een car­rière switch van voet­bal naar break­dance

Een ver­rassende wend­ing die Wanny zelf en velen niet zagen aanko­men. Opmerkelijk was dat hij zichzelf hier­in kon in ter­ugvinden en wist uit te drukken. Dus besloot hij om hier­in ver­der te gaan en zich te gaan verdiepen, de cul­tuur te gaan leven, om de puurheid en de diep­gang te kunnen voelen. Hij kwam dan ook in aan­rak­ing met afro lat­in, soul, break­beat & rythmes

Op deze mani­er werd er een brug gecreëerd die de trans­it­ie van break­dance naar salsa makkelijker maakte. Geprikkeld door de dans­mi­crobe besloot hij ook hier­in ver­der te gaan. 

Hij kwam dan ook zijn gelief­de tegen, de mama van zijn 2 kinder­en. Samen besloten ze zich te gaan spe­cial­izer­en in de New York stijl of anders gen­aamd Salsa on2..

Lessen gegeven door Wanny & Leslie