Com­mer­cial jazz tieners

Com­mer­cial jazz tieners


Woensdag — 18:30

J
Jazz
Fun
age: 12 - 18

Jazz is een zeer dynamis­che dans­vorm waar­in ver­schil­lende aspec­ten als rit­me, snel­heid, tech­niek en kracht aan bod komen. Het is een dansstijl waar­in de ken­merken van de klassieke en mod­erne dans ter­ug te zien zijn op een swin­gende manier.

Loc­atie: HDAC The Nar­rows | Langebrug­straat 11B Roeselare

Goed om weten:

Eenmalige jaarlijkse aansluiting clublid: 9 euro (inclusief verzekering)

Roeselaarse Vrijetijdspas? Dan heb je recht op 50% korting op je cursusgeld

Meerdere dansers binnen hetzelfde gezin? Tweede en volgende personen krijgen 5% korting op hun cursusgeld

Andere kortingen: 5% korting op 2e cursus, 10% korting vanaf 3e cursus en 50% korting vanaf 6e cursus - kortingen enkel geldig op jaartarieven

Transparante geautomatiseerde kostennota's met detailberekeningen

1 semester = 15 lesweken (in de schoolvakanties zijn er geen lessen)

1 jaar = 30 lesweken (in de schoolvakanties zijn er geen lessen)

Alle lesdata staan in de webshop bij elke dansles vermeld

Start danslessen op 7 september 2020

De wedstrijdtrainingen vallen niet onder een kortingstarief, maar extra trainingen worden gratis aangeboden