Salsa starter

Salsa starter


Dinsdag — 19:00

K
Koppeldans
Fun
age: 18+

In de salsawereld bestaan er ver­schil­lende stijlen. Wanny en Leslie dompelen jul­lie mee in de New York stijl. Zoals de naam het zegt, is deze stijl ont­staan in New York. De nad­ruk wordt hier voor­al gelegd op part­ner­work­ing en shines, waar­bij de ver­schil­lende instru­menten in de muziek een belan­grijke rol spelen. Bij het eer­ste, leer je met twee dansen, leer je vol­gen en/​of leiden. We vinden het belan­grijk dat je leert dansen met ver­schil­lende part­ners, want dat is uiteindelijk ook het doel van salsa. Daarom schuiven we regel­matig door tijdens de part­ner­work­ing. Bij het inoe­fen­en van de shines, ler­en we voor­al de pasjes apart. Leer je de basics dansen op de ver­schil­lende beats in de muziek. Binnen deze salsa stijl wordt er in 1 lijn gedanst en krijgt de styl­ing bij de vrouw extra aan­dacht. Laat je meeslepen door de muziek, leer het voelen en geniet van elke salsa beat. Wanny en Leslie (SalsAv­en­ue) zor­gen voor een per­soon­lijke touch, kwal­iteit en voor­al pos­it­ieve vibes.

Loc­atie: HDAC Haven | Langebrug­straat 11B Roeselare

Goed om weten:

Eenmalige jaarlijkse aansluiting clublid: 9 euro (inclusief verzekering)

Roeselaarse Vrijetijdspas? Dan heb je recht op 50% korting op je cursusgeld

Meerdere dansers binnen hetzelfde gezin? Tweede en volgende personen krijgen 5% korting op hun cursusgeld

Andere kortingen: 5% korting op 2e cursus, 10% korting vanaf 3e cursus en 50% korting vanaf 6e cursus - kortingen enkel geldig op jaartarieven

Transparante geautomatiseerde kostennota's met detailberekeningen

1 semester = 15 lesweken (in de schoolvakanties zijn er geen lessen)

1 jaar = 30 lesweken (in de schoolvakanties zijn er geen lessen)

Alle lesdata staan in de webshop bij elke dansles vermeld

Start danslessen op 7 september 2020

De wedstrijdtrainingen vallen niet onder een kortingstarief, maar extra trainingen worden gratis aangeboden