Kop­peldans

Kop­peldansen


Nieuw te Roeselare

We gaan van start op zater­d­ag 1 okto­ber 2022SPREADTHE WORD

Docent: Dan­iël Howett (gedip­lomeerde pro­fes­sionele koppeldansdocent)

Op zaterdagnamiddag/​vooravond:

Dit zal gepaard gaan met oefenavonden op zaterdagavond.

Demo­crat­ische bar­prijzen in onze ruime bar van 250 vierkante meter!

Par­ket dans­vlo­er van 20m op 15m, grote spiegel­wand, lichtef­fecten en all-sur­round sound system

40 euro per per­soon per cursus van 5 lessen.

Kom de eer­ste les gratis proberen.


Party Swing

16u30

Mis­schi­en wel de meest toegankelijke en spon­t­ane swing waarmee je op elk feest, evene­ment en waarom niet je eigen woonkamer ter­echt kan.
We beginnen van nul. Na tien lessen ziet niemand dat je een cursus hebt moeten volgen.


Alge­mene dansen — stijldans beginners

17u30

In een eer­ste reeks van tien lessen leer je de begin­ners passen van Chachacha, lang­zame Wals, Quick­step, Jive en een pro­ever­tje Salsa & Swing.
Een com­bin­atie van sier­lijke maar ook pit­tige dansen in één cursus.


LA-style SALSA

18u30

Deze stijl van Salsa onder­scheidt zich van de andere door zijn sier­lijkheid en snel­heid.
Ged­urende tien lessen leer je de beginselen om je ver­vol­gens op weg te helpen naar meer vir­tuoze fig­uren en combinaties.

LAL05165