News


Lees onze in het oog sprin­gende blo­g­bericht­en en ont­dek de filo­sofie achter Hyp­nosis Dance Academy

Zomer fitness

News - 17.06.2020

Zomer­pro­gramma 2020

Ontdek Zomer­pro­gramma 2020 News
Hdac summer intensive

Events - 14.06.2020

Sum­mer Intensive

Ontdek Sum­mer Intensive Events
Roller disco 1

Events - 13.06.2020

July, 4th Roller­jam Event

Ontdek July, 4th Roller­jam Event Events
Aure hallal

News - 12.06.2020

21 Essen­tials of a Hypno’ star­ring Aure Hallal

Ontdek 21 Essen­tials of a Hypno’ star­ring Aure Hallal News
Astmera bilali

News - 06.06.2020

Paaldansen

Ontdek Paaldansen News
Modern

News - 04.06.2020

Ins­ch­rijv­ings­mo­menten JUNI

Ontdek Ins­ch­rijv­ings­mo­menten JUNI News
IMG 7210

News - 28.05.2020

Kled­ing­col­lectie

Ontdek Kled­ing­col­lectie News
Outdoor hdac

News - 21.05.2020

Groep­s­lessen fit­ness in juni

Ontdek Groep­s­lessen fit­ness in juni News
1

Case Study - 16.04.2020

The devel­op­ment of a brand

Ontdek The devel­op­ment of a brand Case Study
Sam allen

Events - 01.04.2020

Urb­an Train­ing Camp Edi­tion 1

Ontdek Urb­an Train­ing Camp Edi­tion 1 Events
Samuel chan

News - 19.03.2020

New urb­an teach­er at our high school dance program

Ontdek New urb­an teach­er at our high school dance program News
Sally 3

News - 11.01.2020

21 Essen­tials of a Hypno’ star­ring Sally Peire

Ontdek 21 Essen­tials of a Hypno’ star­ring Sally Peire News
Ariel 3

News - 03.01.2020

21 Essen­tials of a Hypno’ star­ring Ariël De Los San­tos Martinez

Ontdek 21 Essen­tials of a Hypno’ star­ring Ariël De Los San­tos Martinez News
Bruce mars 8 Xhf30pc Upw unsplash

News - 01.01.2020

Uit­breiding fit­ness groepslessen

Ontdek Uit­breiding fit­ness groepslessen News