21 Essen­tials of a Hypno — star­ring Ariël De Los San­tos Martinez

21 Essentials Geplaatst op — 03.01.2020

21 Essen­tials of a Hypno — star­ring Ariël De Los San­tos Martinez


We kick­en deze nieuwe reeks af 21 Essen­tials of a Hypno” met een van onze dansers!

Okto­ber 2019, we lan­ceren onze eer­ste 21 Essen­tials of a Hypno.

Concept is een­voud­ig: we stel­len 21 vragen die iets of niets te maken hebben met dans of de per­soon. De 21 vragen var­iëren van per­soon tot persoon.

We stel­len deze vragen in 3 ver­schil­lende set­tings en maken het wat fancy met hier en daar extra footage.

Het res­ultaat: 3 min insights van een hypno. Cool niet?

De hypno die de spits mocht afbijten: Ariël De Los San­tos Mar­tinez.

Klik hier voor het resultaat.

Abon­neer je op ons You­Tube-kanaal en blijf op de hoogte.