21 Essen­tials of a Hypno — star­ring Aure Hallal

21 Essentials Geplaatst op — 12.06.2020

21 Essen­tials of a Hypno — star­ring Aure Hallal


In onze vol­gende 21 Essen­tials aflever­ing is het de beurt aan 1 van onze jongere danseresjes! Altijd leuk om onze jonge Hyp­no’s eens aan het woord te laten.

Concept is een­voud­ig: we stel­len 21 vragen die iets of niets te maken hebben met dans of de per­soon. De 21 vragen var­iëren van per­soon tot persoon.

We stel­len deze vragen in 3 ver­schil­lende set­tings en maken het wat fancy met hier en daar extra footage.

Het res­ultaat: 3 min insights van een hypno. Cool niet?

In juni 2020 inter­viewden we Aure Hallal

Klik hier voor het resultaat.

Abon­neer je op ons You­Tube-kanaal en blijf op de hoogte.

Check ook haar socials:

Ins­tagram& Tik­tok