21 Essen­tials of a Hypno’ star­ring Aure Hallal

News Geplaatst op — 12.06.2020

21 Essen­tials of a Hypno’ star­ring Aure Hallal


Wan­neer het ons uitkomt stel­len we 21 ran­dom vragen aan een hypno… Altijd fun!

Concept is een­voud­ig: we stel­len 21 vragen die iets of niets te maken hebben met dans of de per­soon. De 21 vragen var­iëren van per­soon tot persoon.

We stel­len deze vragen in 3 ver­schil­lende set­tings en maken het wat fancy met hier en daar extra footage.

Het res­ultaat: 3 min insights van een hypno. Cool niet?

In juni 2020 inter­viewden we Aure Hallal

Klik hier voor het resultaat.

Abon­neer je op ons You­Tube-kanaal en blijf op de hoogte.

Check ook haar socials:

Ins­tagram& Tik­tok