Dans mee in #LikeMe

News Geplaatst op — 13.11.2020

Dans mee in #LikeMe


Volg een music­al- of dansopleiding en maak kans op pro­jec­ten als #LikeMe, de Ket­net Zomer­tour, Het Sch­la­ger­fest­iv­al, Het Gala van de Gouden K’s …

Ben je een echt podi­um­beest en/​of een zangtalent? 

Droom je er al lang van om samen met ander­en te schitter­en op grote en kleine podia?

Dan is #Fab­ricMagic mis­schi­en iets voor jou!

Via de opleiding kan je worden ingez­et op pro­jec­ten als:

  • #LikeMe
  • de Ket­net Zomertour
  • Het Gala van de Gouden K’s
  • Het Sch­la­ger­fest­iv­al

Voor alle dansers uit West- en Oost-Vlaanderen

Dans mee in #LikeMe

Maak ken­nis met de fas­cin­er­ende wereld van TV, film en events

Fabric Magic hero

Ben je aan­gen­o­men voor de opleiding, dan krijg je 3u (music­alopleiding; 1,5u zang­coach­ing en 1,5u dans) of 5u (dansopleiding) les per week, 28 wek­en lang. In Ant­wer­pen kan je even­eens de vocalopleiding aan­vat­ten. Fab­ric Magic heeft meer­dere musical‑, dans- en vocal­pro­gram­ma’s voor ver­schil­lende leeftijden en niveaus.

De lessen worden gegeven door kwal­it­atieve docenten die hun vak kennen als geen ander.

Daarnaast krijg je maan­delijks een gratis work­shop (schmink, toneel, dans, zang …).

Fab­ric Magic opleidin­gen kan je vol­gen in Ant­wer­pen of Roeselare.

Onze artistiek dir­ec­teur Steve Burggraeve wordt afdel­ings­ver­ant­woor­delijke Roeselare.

Voor meer inform­atie over de opleidin­gen: klik hier!

Jaarlijkse audit­ies

zater­d­ag 27 augus­tus 2022

9u-12u

Alle inform­atie over de audit­ies: klik hier

Bekijk hier de showreel van Fab­ric Magic

Com­bin­eer de pro­ductieopleiding met een mid­del­bare all­round dansopleiding of kun­stopleiding te Roeselare

Je kan de opleiding com­biner­en met de mid­del­bare schoo­lopleidin­gen De Dansacademie’ of Mod­erne­Dans’ te Roe­selare of met een wed­strijdteam van Hyp­nosis Dance Academy vzw. We hebben hier­voor een verkort tra­ject in het leven ger­oep­en. Mail voor meer informatie.

Vragen? roeselare@​fabricmagic.​be (Steve Burggraeve, afdel­ings­ver­ant­woor­delijke Roeselare)

Ver­meld zeker je gsm num­mer zod­at we je even­tueel tele­fon­isch kunnen contacteren.

#Magic­Makers

#Fab­ricMa­gic

#MagicIn­The­Mak­ing

#Fab­ricMa­gi­cRoe­selare


Meet the teachers

Meer inform­atie over de docenten vind je op…