Hal­loween filmavond

Events Geplaatst op — 16.10.2021

Hal­loween filmavond


zet de herf­stvakantie op een leuke mani­er in

Halloween filmavond

Klik hier voor je tickets!

Kom je gezel­lig mee griezelen met andere hyp­no’s? We bouwen onze dansz­aal om tot een heuse cinemazaal. 4m groot scherm, zetels, loun­gestoelen, fat boys, …

Alle leeftijden welkom: mama, papa, bro­er, zus, vrienden, hypno of geen hypno…

Filmz­aal gaat open om 18u30. Film start stipt om 19u.

Pop­corn, chips, drank te koop aan de bar!

Max­im­um 100 tick­ets! 6 euro per tick­et. 1 drankje twv 2 euro inbe­gre­pen in de inkom­prijs.

Film: COCO (Dis­ney)

Trail­er van de film: https://​youtu​.be/​T​r​J​F​-​t​pt5fE

(Neder­lands gesproken en Neder­landse ondertiteling)

Alle hyp­no’s (kleu­ter en lagere school) die in de week voor de herf­stvakantie verkleed naar hun dansles komen, krij­gen tevens een grieze­lige attentie…