Inhaal- en opendeurweekends

Events Geplaatst op — 19.08.2020

Inhaal- en opendeurweekends


Het week­end van 4 t.e.m. 6 sept kan je 3 dagen lang dansen hoeveel je wil. En: volledig GRATIS


Corona com­pens­a­tiemaatre­gel #13

3 dagen lang inhaal­lessen en probeerlessen

Onze laat­ste ‑maar belan­grijk­ste- com­pens­a­tiemaatre­gel komt eraan! 

3 dagen lang dansen met keuze uit tient­al­len lessen ver­deeld over 5 stu­di­o’s op 2 loc­aties. En uit­er­aard bieden we deze gratis aan.

Ook nieuwe leden kunnen zo eens komen pro­even van al de kwal­iteit die Hyp­nosis in huis heeft.

Maar:

We moeten wel coronaproof zijn.

Lees dus zeker de vol­gende maatregel­en:

  • draag steeds een mond­mak­ser in alle open­bare ruimtes (bar, toi­letten, gan­gen, kleedkamers …)
  • je dient je digit­aal te regis­trer­en voor de dans­lessen (ver­p­lichte sport­re­gis­tratie). Zie hieron­der. Je gegevens worden bewaard vol­gens de wettelijke maatregel­en van con­tact­tra­cing en worden na de wettelijke termijn ver­ni­etigd. We plaat­sen in HDAC Base­camp een TV-scherm met toet­sen­bord zod­at je dit even­tueel nog ter plaatse kan doen. Echter advis­er­en we dit thuis op voorhand te doen. In HDAC The Nar­rows zul­len invul­bladen liggen.
  • bij een drank­be­stelling dien je plaats te nemen aan een tafeltje of begeef je je best naar buiten om dit op de park­ing op de gras­velden te nut­ti­gen. Ver­geet ook niet de regis­tratie­for­mu­lier­en in te vul­len. Opge­let: in elk gebouw van Hyp­nosis Dance Academy vzw is voortaan enkel eigen water toegestaan. Andere dranken dien­en aangekocht te worden aan de bar of drankautomaten
  • warm eten zul­len we niet aanbieden
  • in de dans­lessen hou je een onder­linge afstand van 1,5m en vermijd je con­tact. Mond­mask­er mag af. Er is een max­im­um capa­citeit van 50 dansers per cursus
  • de douches zijn niet beschikbaar. Gebruik van de kleedkamer dient beperkt te worden
  • er loopt een coronaproof hostesse rond die de hele dag klinken, toi­letten … zal ontsmetten
  • onze vent­il­atie staat op max­im­um en airco wordt ver­van­gen door een FAN-systeem
  • enkel paaldansen zal nog een demon­stratie kennen. Andere demon­straties wer­den geannuleerd

Regis­tratie voor de dans­lessen is ver­p­licht. Klik hieron­der op de inschrijflink

  • Ins­ch­rijven voor dans­lessen tijdens 4 – 6 sept? Klik hier

Opge­let: kijk goed naar de loc­atie van je dansles.

HDAC Base­camp: Groen­es­traat 170B te Roeselare

HDAC The Nar­rows: Langebrug­straat 11B te Roeselare

Vr 4
Za 5 sept finaal
Zo 6 sept versie 2 0