New urb­an teach­er at our high school dance program

News Geplaatst op — 18.06.2020

New urb­an teach­er at our high school dance program


We ver­welko­men Samuel Chan in onze opleiding als nieuwe hiphop lesgever

Onze zoek­tocht naar een nieuwe urb­an docent bra­cht ons bij niemand mind­er dan Samuel Chan.

Een naam die klinkt in de hiphop danswereld

Samuel begon te dansen op 10-jarige leeftijd. 2 jaar lang dan­ste hij bij de form­atiegroep Methamorphoses’, olv Annick Del­voye, nadien voeg­de hij zich bij de J.S. Dance Power Crew’ olv Stef Fer­rest.
Hij reisde de wereld rond om wed­strijden te dansen in team­verb­and én als solodanser. In vijf jaar tijd werd Samuel maar liefst vijf maal Bel­gisch Kam­pi­oen, waarna hij ook zelf een wed­strijdteam begon te train­en op 16-jarige leeftijd. Hier­bij wer­den zij twee maal Europees kam­pi­oen en twee maal wereldkam­pi­oen!

Na deze peri­ode wilde hij zich ver­der ontwikkelen als solodanser en ging hij vaker battles doen (Juste Debout e.d. ), dans­lessen geven en enkele kleinere shows choreograferen.

Ondertussen voeg­de Samuel zich bij Kabouska’, een crew gecoached door Farid Ait Mouloud en besloot Samuel dat hij een pro­fes­sionele dan­scar­rière wilde uit­bouwen.

Samuel haalde de liveshows in het eer­ste seizoen van So You Think You Can Dance’ en dat heeft veel deuren voor hem geopend.
In 2011 richtte Samuel, samen met Bruno De Rouck, de danscol­lab­or­atie Co.Lab op. Co.Lab nam deel aan Belgium’s Got Tal­ent en haalde met­een een finale­p­laats in de liveshows. Heel kort daarna werd de dans­gemeenschap die Samuel in Gent wou creëren een real­iteit en richtte, samen met Low­ie Deseyne en Bruno De Rouck, de dansschool The Spot’ op.

Samuel maakt als enige Belg deel uit van de Neder­landse dan­screw Avant Garde Col­lect­ive. Tijdens hun deel­name aan Battle On The Dance­floor hebben ze een ongelofe­lijke indruk nagelaten op de kijkers en de jury en hebben dan ook de com­pet­it­ie gewonnen. Alsof dit nog niet indruk­wekkend gen­oeg is, wonnen ze ook het tv- pro­gramma Time to Dance en behaalden ze een finale­p­laats in Bel­gi­um’s Got Talent!

In 2016 – 2017 was Samuel te zien als pro­fes­sion­eel danser in music­al en totaalspek­takel Beauty and the Beast’ door het pro­ductiehuis Marme­lade in Gent.

Music­al Beauty and the beast

Ondertussen geeft hij reeds heel wat jar­en les in ver­schil­lende dansscholen en is hij een gerespect­eerde hiphop danser én les­gever. Zo heeft Samuel voor een tal van grote evene­men­ten en bedrijven gedanst én gechoreografeerd.Tijdens zijn lessen gebruikt hij veel vari­atie aan stijlen om de dansers een vis­ie van het grotere plaatje van de dansscène te geven.

Samuel maakt als enige Belg deel uit van de Neder­landse dan­screw Avant Garde Collective

En als kers op de taart is Avant Garde Col­lect­ive geselect­eerd voor World Of Dance United States. In feb­ru­ari zul­len we met­een Samuel eventjes moeten mis­sen, maar we gaan Samuel en zijn crew volop steun­en vanu­it Vlaander­en!

Hier­bij de showreel van AVANTGARDECOLLECTIVE

Klik hier voor de videor­eel
We het­en Samuel welkom en zijn ervan over­tuigd dat hij voor De Dansacademie’ een enorme meer­waarde zal zijn!

Samuel Chan one