Paaldansen

News Geplaatst op — 18.06.2020

Paaldansen


We pakken uit met een nieuwe stunt, ga de uit­daging aan

Maart 2020, net voor de coronac­risis toesloeg, con­tact­eerde danseres Jezzy ons.

Ze zocht een geschikte ruimte om haar paaldansstu­dio uit te bouwen. Ze ging gesprekken aan met ver­schil­lende lokale dan­s­centra en feestza­len … Maar na ons te hebben bezocht, was haar keuze gemaakt. 

Onze loc­atie HDAC The Nar­rows in de Langebrug­straat 11 B te Roe­selare bleek al vlug een ideale uitvalbasis: 

 • ruime stu­dio
 • gezel­lig interieur
 • hon­esty bar
 • douches
 • kleedkamers
 • park­in­gru­imte
 • plaats voor 8 palen
 • stev­ig pla­fond (zeer belan­grijk in deze sport) 
 • maar voor­al: uit­breidings­mo­gelijkheden
Astmera bilali foto 1

HDAC The Nar­rows wordt een loc­atie waar nieuwe ideeën ont­pop­pen en een kans krij­gen, waar samen­werkin­gen tot stand komen en waar door­groei een must is

Artistiek dir­ec­teur Steve Burggraeve zag met­een een moo­ie oppor­tun­iteit om zijn idee voor HDAC Haven kracht bij te zetten. De volledige don­der­d­agavond, vrijd­agavond en zond­agavond worden vrijge­houden voor Polégance (de naam van dé paaldansstu­dio te Roe­selare) onder artistieke leiding van Jezzy. Indi­en nodig, kunnen nog extra avonden vrijgemaakt worden voor cursu­suit­breiding. Zo is de toekomst van haar stu­dio verzekerd.

Paaldans is een dansstijl waar­bij kracht, lenigheid, coördin­atie en eleg­antie centraal staan. Het ver­gt dis­cip­line en ver­trouwen in jezelf en in anderen

Oms­chrijv­ing van een paaldansles:

Tijdens de ander­half uur durende paaldansles wordt er aan­dacht besteed aan ver­schil­lende aspec­ten zoals kracht, lenigheid, coördin­atie en eleg­antie. We starten met een stev­ige opwarm­ing van 30” waar­bij we onze spier­en ver­ster­ken door krach­toe­f­en­in­gen om ze nadien te ver­len­gen met lenigheidsoe­f­en­in­gen. Eens goed opge­warmd gaan we ver­der met de paal waar we ler­en draaien, klim­men, zit­ten, han­gen en andere acrobat­ische moves.

Paaldans is een tops­port waar­bij je een full body workout com­bin­eert met heel veel plezier

10 A5430 B2

Voor wie?

Paaldans is echt voor iedereen vanaf 18 jaar (of met ouder­lijke toes­tem­ming). Maar iedereen ervaart het anders, omd­at wij allen anders zijn. Afhankelijk van je spor­tieve achter­g­rond of lichaams­bouw, zal het vlot­ter of mind­er vlot gaan voor je. Maar dat geeft niet, want we zijn er om elkaar te helpen. Want het lijkt mis­schi­en vree­md om te lezen, maar paaldans is een groepssport.

Klik hier voor een beeldfragment

Wat Jezzy den­kt over paaldansen:

Ik heb heel moo­ie vriend­schap­pen zien ont­staan door paaldans. Mijn leerlingen/​vriendinnen noe­men het onder­ling een sis­ter­hood”. (Er zijn momenteel niet veel mannen die het vol­gen. Hopelijk kan ik daar ver­an­der­ing in bren­gen. Op zich is het een soort calis­then­ics, maar ja de naam pole” schrikt mannen af denk ik). 

Paaldans is ook een soort remedie. Ik heb meisjes met een zeer laag zelf­beeld zien binnen­stap­pen, die nu na enkele maanden al veel meer zelfver­trouwen en geluk uit­stralen. Ze bloei­en na een tijd open. Daarnaast heb ik ook dames met een heel groot ego zien binnen­stap­pen, die door de paal op hun plaats gez­et worden. Die dames bouwen zichzelf weer op, op een betere mani­er. Je leert elkaar helpen en steun­en tijdens de les. Je hebt elkaar echt nodig om je men­taal en fysiek te ondersteunen. 

Ik ga eer­lijk zijn, paaldans is tegel­ijk hard en pijn­lijk en wan­neer je elkaar niet helpt, dan ger­aak je er sim­pel­weg niet. Maar eens je de smaak te pakken hebt, is het een verslav­ing. En natuurlijk ver­andert het ook je lichaam, op een leuk­ere mani­er dan in de fitness.

Interesse?

Wens je meer inform­atie? Mail dan naar info@​polegance.​be of bel 0486133 381

Alle ins­ch­rijvin­gen gebeuren recht­streeks via Polégance.

Kom langs voor een demon­stratie of pro­beer het eens uit tijdens één van de initiaties

Achter­g­rond docente Jezzy

Na 15 jaar bal­let en andere dansstijlen, zocht Jezzy een volledig nieuwe uit­daging. Zo begon ze 5 jaar geleden met paaldansen. Al snel werd het duidelijk dat ze hier ver­der in wou gaan. Ondertussen runt ze sinds 2018 samen met 2 collega’s een suc­ces­volle paaldansschool te Gent. Nu wil ze de kans tot deze fant­astische sport, mogelijk maken in onze stad.

Back­ground info :

 • 15 jaar ballet
 • 8 jaar modern/​jazz
 • 4 jaar hiphop
 • 2 jaar turnen
 • 8 jaar dansdocent 
 • 4 jaar fitnessinstructeur
 • 2 jaar paaldansinstructeur

Heb je ook een ori­gin­eel idee en zoek je een geschikte loc­atie met een aan­trekkelijke huur­prijs? Con­tact­eer ons! We den­ken graag mee en geven tal­ent graag die kick­start die ze nodig hebben.

Astmera bilali

auteur: Steve Burggraeve en Ast­mera Bilali


Pole Intro

— HDAC THE NARROWS
P
Vrijdag
18:30
age: 12+

Exotic

— HDAC THE NARROWS
P
Vrijdag
20:15
age: 12+

Pole Technique 1

— HDAC THE NARROWS
P
Zondag
16:30
age: 12+

Pole Technique 2

— HDAC THE NARROWS
P
Zondag
18:15
age: 12+

Flex

— HDAC THE NARROWS
P
Donderdag
19:00
age: 12+

Exotic

— HDAC THE NARROWS
P
Zondag
20:00
age: 12+

Pole Technique 1

— HDAC THE NARROWS
P
Donderdag
18:30
age: 12+

Pole Technique 2

— HDAC THE NARROWS
P
Donderdag
20:15
age: 12+