Roller dance disco’s

Events Geplaatst op — 29.02.2020

Roller dance disco’s


Get your quad skates from the attic! It’s that time of the month again’

Get your quad skates from the attic! It’s that time of the month again’

Wij bij Hyp­nosis Dance Academy zijn con­tinu bezig met ver­nieuwende con­cepten die dansgere­lat­eerd zijn.

Eentje daar­van zijn onze rollerdisco’s:

  • 300 vierkante par­ketvlo­er to skate on
  • 20 mov­ing heads in a disco fever
  • Funky TUNES
  • 3 hours of FUN and Roller Dance
  • OPENBAR (no skates, but you wanna come? No prob­lem, our trendy bar is open for you and your friends for drinks and party). 

We zijn ondertussen aan onze 4e edit­ie toe en hebben quad skaters tussen de 10 en 36 jaar.

Disco 3

Een roller disco bestaat uit ver­schil­lende onder­delen. Na wat warm­ing up en vrij skaten, worden er door de instruc­teurs Steve en Nando enkele tech­niek­en aangeleerd. Uit­er­aard gevol­gd door veel oefen­en. Ver­vol­gens worden ook een paar roller dance moves aangeleerd. Dit ver­gt enige con­cen­tratie en maakt het met­een een stuk moeilijker. Lichaam­scon­trole, tim­ing en cor­recte uit­vo­er­ing zor­gen voor een real chal­lenge. Nando en Steve zor­gen met hun playl­ists voor een hippe vibe dat zow­el jong als oud kan bekoren. Maar je kan ook gewoon afko­men en vrij skaten zon­der deel te nemen aan de lessen. Of je hebt zelf een leuke move geleerd? Share deze dan met onze instructeurs!

See you later quad skater!

Disco 4

Wan­neer?

Elke laat­ste zater­d­ag van de maand van 18u tot 21u.

We maken van elk roller jam een Facebookevenement. 

Volg ons op Face­book, Ins­tagram of You­Tube

Bekijk ook een leuk filmpje van roller dance door The Dia­mond Walker