Get your quad skates from the attic! Op 17 okt is het weer zover!

Events Geplaatst op — 13.06.2020

Get your quad skates from the attic! Op 17 okt is het weer zover!


Op 17 okt organ­is­er­en we bij Hyp­nosis Dance Academy een nieuwe edit­ie van onze Roller Jam

Eer­stvol­gende jam:

Zater­d­ag 17 okt van 18 – 21u!

We maken van elk roller jam een Facebookevenement. 

Volg ons op Face­book, Ins­tagram of You­Tube

Get your quad skates from the attic! It’s that time of the month again’

Wij bij Hyp­nosis Dance Academy zijn con­tinu bezig met ver­nieuwende con­cepten die dansgere­lat­eerd zijn.

Eentje daar­van zijn onze rollerdisco’s:

  • 300 vierkante par­ketvlo­er to skate on
  • 20 mov­ing heads in a disco fever
  • Funky TUNES
  • 3 hours of FUN and Roller Dance
  • Open bar (no skates, but you wanna come? No prob­lem, our trendy bar is open for you and your friends for drinks and party). 

Iedereen welkom!

Disco 3

Een roller disco bestaat uit ver­schil­lende onder­delen. Na wat warm­ing up en vrij skaten, worden er door de instruc­teurs Steve en Nando enkele tech­niek­en aangeleerd. Uit­er­aard gevol­gd door veel oefen­en. Ver­vol­gens worden ook een paar roller dance moves aangeleerd. Dit ver­gt enige con­cen­tratie en maakt het met­een een stuk moeilijker. Lichaam­scon­trole, tim­ing en cor­recte uit­vo­er­ing zor­gen voor een real chal­lenge. Nando en Steve zor­gen met hun playl­ists voor een hippe vibe dat zow­el jong als oud kan bekoren. Maar je kan ook gewoon afko­men en vrij skaten zon­der deel te nemen aan de lessen. Of je hebt zelf een leuke move geleerd? Share deze dan met onze instructeurs!

See you later quad skater!

Disco 4

Bekijk ook een leuk filmpje van roller dance door The Dia­mond Walker