Zomer­pro­gramma 2022

News Geplaatst op — 10.06.2022

Zomer­pro­gramma 2022


Kom sporten in groep en ervaar dat wauw gevoel

Ben jij je goede voorne­mens aan het waar­maken? Beur­ten­kaart in the pock­et, week­s­chema uit­ges­tip­peld, spor­tout­fit aangeschaft … De aan­z­et is er, nu de vol­hard­ing nog. Heb je nood aan een beetje menselijk con­tact tijdens het sporten en geeft samen sporten jou een boost? Dan zijn groep­s­lessen waarschijn­lijk dé ideale work-out voor jou.

Zomer hdac

Sporten is leuk, maar niet iedereen geniet er op dezelf­de mani­er van. Som­mige mensen vinden het heer­lijk om hun gedacht­en te verz­etten tijdens een stev­ige work-out. Voor andere sport­ers is het motiv­er­ender om samen met lot­ge­n­oten te train­en. Groep­s­lessen zor­gen ervoor dat je niet alleen moet afzi­en. Daarnaast ver­gro­ten ze je inz­et en doorz­ettings­ver­mo­gen. Want eer­lijk is eer­lijk, jij wilt toch niet de opgever van de groep zijn? Zelfs als je je limiet volledig bereikt hebt, kan je dankz­ij die extra motiv­atie nog net een tikkeltje langer door­gaan. Met behulp van de enth­ousi­aste les­gevers bij Hyp­nosis Dance Academy vzw en de andere deel­ne­mers zal jij sneller je gren­zen ver­leg­gen en je con­dit­ie verbeteren.

Work hard, play hard

Samen puffen en afzi­en schept een band. Na de les is er vaak tijd om na te praten of samen iets te drinken in de cafet­ar­ia. Zo leer jij in een mum van tijd een hoop nieuwe mensen kennen. Je kan ook het aan­ge­name aan het nut­tige koppelen door je met enkele vrienden voor een groep­sles in te schrijven. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd!

Groep­s­lessen zijn fun. De com­bin­atie van je fit­ness­maatjes, de ener­gieke muziek en het enth­ousi­asme van de les­gever geven je een goed gevoel. Tijdens het sporten kan jij je zor­gen even ver­geten en je gedacht­en op een rijtje zetten. De meeste mensen komen moe maar voldaan uit de les, omd­at ze alles van zichzelf gegeven hebben.

Niet over­tuigd? Lees dat dit artikel uit Het Laat­ste Nieuws.


Full Body Workout zomerprogramma

— HDAC BASECAMP
F
Maandag
19:00
age: 12+

Zumba zomerprogramma

— HDAC BASECAMP
F
Woensdag
20:00
age: 12+

Dir­ect ins­ch­rijven voor ons zomer­aan­bod? Klik hieron­der op de dir­ecte links.

Zomer 2022