Onze web­site is even off­line — we zijn achter de scher­men hard aan het werk om in de toekomst een nog betere gebruikerser­var­ing te bieden. De site zal ter­ug online zijn vanaf 15 janu­ari.

Ins­ch­rijven voor De Warm­ste Week Dans­mara­thon? Klik hier!

Ins­ch­rijven voor onze danskampen in de paas­vakantie of de zomer van 2023? Ga naar onze web­shop en volg deze stappen:

Ins­ch­rijvin­gen voor het 2e semester starten voor hui­dige leden op 1 december.

Nieuwe leden kunnen ins­ch­rijven vanaf 8 december.

Ins­ch­rijven voor 2e semester of voor onze sport­lessen met beur­ten­kaart gebeurt via onze web­shop.

Een over­zicht van al onze lessen vind je tevens op onze webshop.

Vragen?