Hypnosis Dance Academy:
Keanu Sinnaeve

You are nev­er too good at what you do, always keep grow­ing. Always keep mov­ing. Grow­ing is a verb, you will only grow by doing

M

Keanu Sin­naeve (°1996) is een gedip­lomeerd moderne/​hedendaagse danser, afgestudeerd aan de Fontys Hogeschool voor de Kun­sten in Tilburg, Neder­land. Hij spe­cial­iseerde zich in mod­erne dans, meer bepaald in floorwork.

Achter­g­rond:

Tijdens zijn opleiding kreeg Keanu les van ver­schil­lende docenten, met elk hun eigen kijk op de mod­erne danswereld: Ree Ester­huizen, Marc Van Loon, Mia Spil, Patri­cia van Deutekom, Tony Vezich, Margereth Berkhout-Van Ier­land, Arthur Zuravlov, Sari Hyvako, Francesco Bar­ba, Ricardo Ambrosio, Sara Wict­or­vicz, John Wis­man en vele gastdo­centen. Hij werd opgeleid tot een pro­fes­sionele, theat­rale danser die zijn weg kon vinden met cho­reo­grafie. Maar dat was niet gen­oeg voor hem en hij aasde nog naar veel meer.

Om zich ver­der te spe­cial­is­er­en vol­g­de Keanu ver­schil­lende stages en work­shops in het buiten­land. Hij ging naar het Verenigd Koninkrijk om zich te spe­cial­is­er­en in Dynam­ics, Rythm and Tex­ture, een stijl ontwikkeld door Sade en Kristina Alleyne. Ver­der reisde hij richt­ing Italië voor lessen van Held­er Seabra, naar Span­je voor het floor­work­fest­iv­al​‘Del Tebre Dansa’, waar hij met onder andere Ant­on Lach­ky​‘Puzzle­work’ uit­werkte. In Zwedenging hij Sab­rina Philip achterna voor inten­sieve lessen in com­mer­cial mod­ern. Hij werd geselect­eerd om in Israël de​‘Winder Gaga Intens­ive’ te vol­gen, waar hij zich onder­dom­pelde in de opko­mende stijl​‘Gaga’. Ook werd hij geselect­eerd om de​‘One body, One career: Sum­mer Intens­ive’ in Canada bij te won­en, waar hij zich alweer onder­dom­pelde in een nieuwe stijl: coun­ter­tech­nique, ontwikkeld door Anouk van Dijk.

Als ontwikkelde danser begon Keanu met les­geven. (Hij heeft ook een docentenopleiding gen­oten in Tilburg.) Hij neemt hier­in alles wat hij tot nu toe verzamelde in zijn car­rière mee om door te spelen naar zijn leer­lin­gen toe. Daarom kan je ook niet één naam op zijn stijl plakken. Van over de hele wereld verzamelde hij zijn les­ma­ter­i­aal en creëerde er zijn eigen stijl rond. Dit zor­gt voor een unieke mani­er van bewe­gen, met aan de basis bal­let en mod­ern.

Om deze tech­niek­en door te spelen naar de pro­fes­sionele danswereld begon Keanu in 2019 zijn eigen dans­gezelschap BASTA. Hier­in komen dansers van over heel Bel­gië samen onder Keanu’s artistieke leiding. Het gezelschap won in hun eer­ste jaar van bestaan al de eer­ste prijs op Kamata Jazz, een gegeven waar niemand eer­der in slaag­de. Met BASTA. hoopt Keanu binnen­kort zijn eigen dans­voor­stelling te maken.

Zelf staat Keanu ook nog op de planken in het binnen- en buiten­land. Hij trad al op in landen zoals Canada, het VK, Neder­land, Frankrijk, Duits­land, Zwit­ser­land, India, Span­je, Italië, Zweden… Hij is geën­gageerd met Vloeis­tof in Tilburg, Neder­land waar hij nog regel­matig mee optreedt. Ook is hij vaste danser bij Dans­nest in Breda. Ook met hun treedt hij regel­matig op doorheen het hele jaar. Ver­der danst Keanu op com­mer­cieel vlak als danser bij Show­case Enter­tain­ment by Tommy Gryson, bij wie hij door het hele jaar heen opdracht­en uit­vo­ert.

In het kort is Keanu dus een ideale mix van alles wat op dit moment nodig is om het te maken in de danswereld: een opgeleid danser, een ervar­en docent, een geïn­spi­r­eerd choreograaf.

Keanu Sinnaeve 1
Keanu Sinnaeve 3
creating talent

Alle lessen gegeven door Keanu Sinnaeve

M

Modern choreo

intermediate

Maandag: 18:30
Age: 12+
Teacher: Keanu
14 lesweken: € 88,00
28 lesweken: € 168,00
Location: Basecamp
c
Learn More
Lees meer over Learn more
M

Modern choreo

advanced

Maandag: 20:30
Age: 12+
Teacher: Keanu
14 lesweken: € 88,00
28 lesweken: € 168,00
Location: Basecamp
c
Learn More
Lees meer over Learn more
M

Modern techniek

advanced

Maandag: 19:30
Age: 12+
Teacher: Keanu
14 lesweken: € 88,00
28 lesweken: € 168,00
Location: Basecamp
c
Learn More
Lees meer over Learn more
M

Modern techniek

intermediate

Maandag: 17:30
Age: 12+
Teacher: Keanu
14 lesweken: € 88,00
28 lesweken: € 168,00
Location: Basecamp
c
Learn More
Lees meer over Learn more
Hypnosis Dance Academy
Groenestraat 170B
8800 Roeselare
Belgium
maandag 16:30 - 21:30
dinsdag 16:30 - 22:00
woensdag 12:45 - 21:00
donderdag 16:30 - 22:00
vrijdag 16:30 - 22:00
zaterdag 08:45 - 17:00
zondag gesloten