Hypnosis Dance Academy:
Michelle Vanloot

Als je op aarde danst, schrijf je wat je ziel wil zeggen.

M
B
K

Ὀταν χορεύεις, γράφεις στη γη αυτό που θέλει να πει η ψυχή σου

Michelle Van­loot, geboren in 2000. Heeft een bach­el­orsdip­loma Taal- en Let­ter­kunde: Grieks en Latijn en zit nu in haar mas­ter Vergelijkende Mod­erne Let­ter­kunde. In deze opleiding heeft ze stage mogen vol­gen bij het ger­enom­meerde dans­gezelschap Voet­volk van Maarten Van Cauwen­berghe en Lis­beth Gruwez. Als com­mu­nic­atief medew­erker heeft ze veel bijgeleerd over het reilen en zei­len van het dans­gezelschap en ook heel wat inspir­atie gehaald dat ze kan meene­men in haar dans­lessen en cho­reo­grafieën.

Op 6‑jarige leeftijd is ze begonnen met klassiek bal­let en jazz. Al snel kreeg ze de dans­mi­crobe te pakken en breidden de stijlen uit naar clip­dance en mod­ern.

Toen ze 12 was, mocht ze deel­ne­men aan de voor­stelling The lay­ers of skin van The Ret­ina Dance Com­pany olv Filip Van Huffel. Daar ont­dekte ze dat haar ware passie bij het artistieke hedendaags ligt. Zeven jaar lang dan­ste ze dan ook in een mod­ern wed­strijdteam en deed ze mee aan aller­hande wed­strijden zow­el in binnen- en buiten­land.

Trots was ze ook dat ze in 2019 mocht meedoen aan de voor­stelling Par­al­lel van ARC pro­duc­tions olv Agnieszka Romek en in 2021 aan het 30s Pro­ject tevens olv Agniez­ska Romek.

Zelf danst ze momenteel bij HDAC in het mod­ern team en blijft ze klassiek bal­let vol­gen. Ook danst ze zelf nog mee op ver­schil­lende evene­men­ten, revues… maar de focus ligt op dit moment voor­al op het les­geven en haar dansers zien ontwikkelen en groei­en als danser en als per­soon. Ze mag zich dan ook de trotse coach noe­men van het mod­ern junioren­team anthro-pos, dat tevens Bel­gisch Kam­pi­oen werd in 2022.

Tijdens haar lessen wil ze voor­al de dansers bewust maken van hun eigen lichaam, hen ler­en hoe ze vanu­it dans een bood­schap kunnen over­bren­gen aan ander­en en hier ook vol­doen­ing kunnen uitha­len voor zichzelf.

Michelle vanloot 1
Michelle vanloot 2
Michelle vanloot 3
creating talent

Alle lessen gegeven door Michelle Vanloot

M

Modern jazz

starter/​intermediate

Woensdag: 17:00
Age: 12 tot 19 jaar
Teacher: Michelle
14 lesweken: € 86,00
28 lesweken: € 164,00
Location: Basecamp
c
Learn More
Lees meer over Learn more
M

Modern jazz

intermediate/​advanced

Woensdag: 18:00
Age: 12 tot 19 jaar
Teacher: Michelle
14 lesweken: € 86,00
28 lesweken: € 164,00
Location: Basecamp
c
Learn More
Lees meer over Learn more
B

Klassiek ballet

Woensdag: 14:00
Age: 9 tot 12 jaar
Teacher: Michelle
14 lesweken: € 86,00
28 lesweken: € 164,00
Location: Basecamp
f
Learn More
Lees meer over Learn more
B

Klassiek ballet

Woensdag: 15:00
Age: 6 tot 9 jaar
Teacher: Michelle
14 lesweken: € 86,00
28 lesweken: € 164,00
Location: Basecamp
f
Learn More
Lees meer over Learn more
B

préballet

Zaterdag: 10:30
Age: 2 tot 6 jaar
Teacher: Michelle
14 lesweken: € 86,00
28 lesweken: € 164,00
Location: Basecamp
f
Learn More
Lees meer over Learn more
M

Anthro-pos

Zaterdag: 09:00
Age: 12 tot 19 jaar
Teacher: Michelle
28 lesweken: € 194,00
Location: Basecamp
t
Learn More
Lees meer over Learn more
Hypnosis Dance Academy
Groenestraat 170B
8800 Roeselare
Belgium
maandag 16:30 - 21:30
dinsdag 16:30 - 22:00
woensdag 12:45 - 21:00
donderdag 16:30 - 22:00
vrijdag 16:30 - 22:00
zaterdag 08:45 - 17:00
zondag gesloten