Hypnosis Dance Academy:
Rebecca Dekempe

Eyes on the prize and a heart full of passion’

J

Rebecca De Kempe is als uit­vo­er­end danser en dans­do­cent gespe­cial­iseerd in jazz en commercial.

Haar opleiding kreeg ze hoof­dza­kelijk bij Lon­don Stu­dio Centre, één van de groot­ste dansopleidin­gen in het Verenigd Koninkrijk. Zij studeerde in 2020 af als Bach­el­or of Arts in Theatre Dance (Jazz Dance) met First Class Hon­ours, groot­ste onder­scheiding. Tijdens deze 3 jarige zeer tech­nis­che opleiding kreeg ze les van ger­enom­meerde docenten in bal­let, jazz, mod­ern, tap, part­ner­ing en hiphop die zelf hun sporen had­den verdiend op West End en in de Britse en inter­na­tionale danswereld. Zij maakte ook deel uit van de Jazz Dance Com­pany 2020.

Voor haar opleiding in Londen had Rebecca al de opleiding tot dans­do­cent gevol­gd van de Vlaamse Train­ersschool in samen­werking met Danss­port Vlaander­en. Vanaf 2016 mocht zij zich Ini­ti­at­or Jazz en Street Dance noe­men.

In het­zelf­de jaar deed ze haar eer­ste uit­gebreide pro­fes­sionele shower­var­ing op door deel uit te maken van het inter­na­tion­aal show­bal­let van​‘Het Witte Paard’ in de zomer­show​‘80th Cel­eb­ra­tion’.

Tijdens de jar­en voor haar pro­fes­sionele opleiding was Rebecca heel actief in het wed­strijd­cir­cuit disco van Danss­port Vlaander­en, waar zij zow­el als sol­ist als met haar dis­co­form­atie moo­ie prijzen behaalde. Momenteel is zij jurylid op de wed­strijden van zow­el disco als jazz, showdance en mod­ern.

Sinds haar ter­ug­keer uit het Verenigd Koninkrijk in 2020 is Rebecca pro­fes­sion­eel actief als uit­vo­er­end danser en dans­do­cent.

Je kan haar zien op theat­er waar ze als vaste danser van het K3-bal­let momenteel op podi­um staat tijdens de​‘K3 Kom Erbij’ tour. Voor tele­vis­ie ver­leende ze haar medew­erking aan K2 Zoekt K3 en The Masked Sing­er. Daarnaast per­formt Rebecca op aller­hande evene­men­ten zoals Tomor­row­land, Foute Party van Q‑music, Moose Bar XXL, Bel­gian Event Awards, Steph­ex Mas­ters, World Choir Games, Zoute Grand Prix, Mat­expoenz…

Ook als dans­do­cent zit Rebecca niet stil. Zij gaf reeds les in ver­schil­lende dansopleidin­gen en legt zich momenteel voor­namelijk toe op het geven van work­shops omwille van de com­bin­atie met haar uit­vo­er­end werk. Ook cho­reo­grafer­en is een passie waar zij zich in de toekomst nog ver­der wil op toeleggen.

Rebecca de kempe 11
Rebecca de kempe 12
creating talent

Alle lessen gegeven door Rebecca Dekempe

J

Elektra

Zondag: 16:30
Age: 12+
Teacher: Rebecca
28 lesweken: € 150,00
Location: Basecamp
t
Learn More
Lees meer over Learn more
Hypnosis Dance Academy
Groenestraat 170B
8800 Roeselare
Belgium
maandag 16:30 - 21:30
dinsdag 16:30 - 22:00
woensdag 12:45 - 21:00
donderdag 16:30 - 22:00
vrijdag 16:30 - 22:00
zaterdag 08:45 - 17:00
zondag gesloten