Hypnosis Dance Academy:
Shakira Mahieu

Hard work beats tal­ent when tal­ent doesn’t work hard

U

Shakira werkt met gemotiveerde dansers die graag hard train­en om hun doel te bereiken.

Shakira zette haar eer­ste voet­stapjes in de danswereld toen ze 3,5 jaar was. Eerst wou ze niet op de dans­vlo­er, maar dat ver­anderde snel toen ze de muziek hoo­rde.

Uit kinderd­ans is ze gegroeid in de wed­strijd­wereld.
Op haar 7 jaar zat ze in haar eer­ste hiphop en dis­coteam en toen ze 10 jaar was deed ze voor het eerst solowed­strijden. In het begin had Shakira wein­ig suc­ces en ver­loor zowat elke wed­strijd de eer­ste 4 jaar.

Vanaf haar 14de is na vele uren train­en en hard werken het toch gelukt om de eer­ste prijzen binnen te halen. Ver­vol­gens de ene titel na de andere. Van meer­maals Vlaams Kam­pi­oen tot meer­maals Bel­gisch kam­pi­oen. Vanaf toen is alles in stij­gende lijn gegaan. Shakira won de vol­gende jar­en ook nog vele titels zoals Vlaams, Bel­gisch, Neder­lands en Bene­lux kam­pi­oen. Dit met zelfgemaakte cho­reo­grafieën op zelfgekozen muziek. Ook nam Shakira deel aan Europese en Wereldkam­pi­oenschap­pen. In de juni­or cat­egor­ie werd ze 19deop de wereldranglijst.

Shakira werkt met gemotiveerde dansers die graag hard train­en om hun doel te bereiken. Ze geeft met veel plez­i­er haar passie ver­der aan de vol­gende gen­er­aties.
Hard werken en gemotiveerd deel­ne­men in haar lessen is voor haar heel belangrijk.

creating talent

Alle lessen gegeven door Shakira Mahieu

U

Hiphop

intermediate/​advanced

Woensdag: 19:00
Age: 12+
Teacher: Shakira
14 lesweken: € 86,00
28 lesweken: € 164,00
Location: Basecamp
c
Learn More
Lees meer over Learn more
U

Hiphop Foundations

starter/​intermediate/​advanced

Woensdag: 18:00
Age: 12+
Teacher: Shakira
14 lesweken: € 86,00
28 lesweken: € 164,00
Location: Basecamp
c
Learn More
Lees meer over Learn more
U

Hiphop

starter/​intermediate

Woensdag: 20:00
Age: 12+
Teacher: Shakira
14 lesweken: € 86,00
28 lesweken: € 164,00
Location: Basecamp
c
Learn More
Lees meer over Learn more
U

Junioren hiphop formatie

Woensdag: 21:00
Age: 12 tot 19 jaar
Teacher: Shakira
28 lesweken: € 164,00
Location: Basecamp
t
Learn More
Lees meer over Learn more
Hypnosis Dance Academy
Groenestraat 170B
8800 Roeselare
Belgium
maandag 16:30 - 21:30
dinsdag 16:30 - 22:00
woensdag 12:45 - 21:00
donderdag 16:30 - 22:00
vrijdag 16:30 - 22:00
zaterdag 08:45 - 17:00
zondag gesloten